Create and Valuate


Value8 publiceert definitieve jaarrekening

Op 17 mei jl. heeft Value8 N.V. middels een persbericht de concept jaarrekening over 2016 gepubliceerd en aangegeven dat de accountantscontrole nog niet was afgerond. Inmiddels is de gecontroleerde jaarrekening beschikbaar op de website van Value8 N.V. (www.value8.com), voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant.

In het halfjaarbericht zoals gepubliceerd op 30 september is al aangegeven dat nog enkele aanpassingen in de jaarrekening te verwachten waren. In de definitieve jaarrekening komt het eigen vermogen per 31 december 2016 uit op € 57,73 miljoen (i.p.v. € 60,51 miljoen). Het verschil wordt veroorzaakt door boekhoudkundige (i.e. non-cash) bijzondere waardeverminderingen van in totaal € 2,79 miljoen, waarvan € 2,47 miljoen via het resultaat van 2016 loopt.

Op 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden. De oproeping, vergaderstukken en bijlagen zijn beschikbaar op de website van Value8.