Value8 rondt overname Eetgemak af

Directe bijdrage aan winst per aandeel

Value8 NV deelt mede dat de voorgenomen overname van een meerderheidsbelang in Eetgemak (zie persbericht van 15 januari) is afgerond. De closing heeft op 18 januari jl. plaatsgevonden. Eetgemak is een snel groeiend bedrijf op het snijvlak van voeding en zorg, dat inspeelt op majeure trends als vergrijzing en outsourcing binnen de zorg. Value8 is verheugd om Eetgemak binnen de groep te verwelkomen.  Value8 streeft ernaar om samen met het management en de sterke partner Deli XL te werken aan verdere uitbouw van het bedrijf.

De overname van Eetgemak zal naar verwachting duidelijk positief bijdragen aan de groei van Value8 en aan de winst per aandeel. Met de overname heeft Value8 een belangrijke stap gezet in de recent gepresenteerde strategie.

Eetgemak bereidt, assembleert en verkoopt zowel standaardmaaltijden als speciale dieetmaaltijden. Eetgemak faciliteert hierdoor cliënten met het gehele voedingsproces, van voedingskundig advies, tot logistiek tot levering. Dit resulteert in een totaal assortiment wat Eetgemak uniek maakt in de markt.
De verwachting is dat de groei (de omzet van Eetgemak steeg tussen 2008 en 2012 van 3,2 naar circa 17 miljoen euro) de komende jaren zal doorzetten doordat steeds meer zorginstellingen overschakelen van zelf koken naar het extern inkopen van maaltijden. Ook de toenemende vergrijzing zal de groei van Eetgemak ondersteunen. Naast de goede vooruitzichten voor autonome groei, streeft Value8 ernaar om – in partnership met het management en Deli XL – de groei te ondersteunen.

Value8 financiert de overname van Eetgemak Holding B.V. voor een beperkt deel met nieuw risicodragend kapitaal, en voorts uit eigen middelen en bestaande bankfinanciering. In het kader van deze transactie is het aandelenkapitaal van Value8 toegenomen tot in totaal 1.330.350 aandelen, waarvan 1.230.000 gewone aandelen en 100.350 cumulatief preferente aandelen.

Value8 verwacht dat de overname van Eetgemak een positief effect zal hebben op de resultaatontwikkeling van Value8 en direct zal bijdragen aan de winst per aandeel. Tot slot dankt Value8 betrokken partijen voor de wijze waarop deze transactie tot stand is gekomen, waaronder in het bijzonder ING Nederland, corporate finance adviseur Marktlink en Houthoff Buruma.