Value8 solide in eerste kwartaal

Value8 heeft in het eerste kwartaal 2017 solide gepresteerd. Dankzij de stappen die in 2016 zijn gezet, is het accent binnen de groep, naast zakelijke dienstverlening, nadrukkelijker op de sector healthcare komen te liggen.

Focus op healthcare

Binnen de healthcare sector liet Kersten een licht positieve ebitda zien, hetgeen duidelijk beter was dan een jaar eerder. De omzet van Kersten kwam – onder meer door het beëindigen van enkele niet renderende contracten – iets lager uit. Die ontwikkeling was conform prognose. Eetgemak boekte – net als voorgaande jaren – een gestage groei van omzet en ebitda. Belangrijk is de nieuwbouw in Katwijk die in de loop van het jaar een bijdrage kan gaan leveren aan de nagestreefde efficiencyverbetering. De aan healthcare gerelateerde water/legionella-activiteiten (AquaServa en BioBeheer) boekten hogere omzetten met een hogere marges.

HeadFirst Source Group presteert

In de zakelijke dienstverlening was het eerste kwartaal van HeadFirst Source Group aanzienlijk beter dan in het eerste kwartaal 2016 toen de fusie nog niet gerealiseerd was. De omzet verdubbelde ruimschoots en de ebitda (1,6 miljoen euro) lag 3,5 keer zo hoog. In de financiële sector is AmsterdamGold afhankelijk van de ontwikkeling van en fluctuaties in de edelmetaalmarkt. De omzet lag iets lager dan in het eerste kwartaal van 2016, maar het resultaat was beter. BK Group liet een stabiele omzet zien met een licht verbeterd resultaat.

De operationele winstgevendheid van de kernbedrijven* steeg in 2016 van 6,2 tot 6,8 miljoen euro. Value8 is verheugd te kunnen meedelen dat de totale omzet en winstgevendheid van de kernbedrijven in het eerste kwartaal 2017 is gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2016, zowel inclusief als exclusief Kersten**.

Groter belang in Ceradis

Ten aanzien van IEX Group en Ceradis is gemeld dat deze bedrijven zich in de investeringsfase bevinden, waarbij winstgevendheid geen betrouwbare maatstaf is voor de bedrijfsmatige ontwikkeling en/of de mate waarin waarde wordt gecreëerd. Ceradis investeert fors in de ontwikkeling van milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Die jaarlijkse investering – en derhalve ook het boekhoudkundig verlies – bedraagt ongeveer 1,5 à 2,0 miljoen per jaar. Ceradis boekte in het eerste kwartaal een forse groei van de omzet. Het resultaat bedroeg in het eerste kwartaal 2017 – in lijn met de genoemde jaarlijkse investeringen – circa 0,4 miljoen euro negatief.

Voor informatie over overige beursgenoteerde ondernemingen, waaronder FNG, NedSense, Novisource, Sucraf en SnowWorld, wordt verwezen naar de communicatie van deze beursfondsen zelf. Value8 is verheugd over de positieve bedrijfsmatige ontwikkeling van SnowWorld en de toenemende interesse in het aandeel. Dat heeft de mogelijkheid geboden om het belang tegen redelijke koersen te verkleinen. Een deel van deze middelen is aangewend voor aanvullende investeringen in Ceradis. Op 18 mei jl. is meegedeeld dat het belang in Todays Vermogensbeheer en Today’s Tomorrows is verkocht. Ten aanzien van de financiële positie van Value8 is reeds in het concept jaarverslag meegedeeld dat het gebruik van de kredietfaciliteit in het eerste kwartaal is afgenomen en dat de solvabiliteit onverminderd sterk is.

Voor de status van de verklaring bij het jaarverslag wordt verwezen naar het persbericht van 17 mei jl.

Verwachting: voortzetting positieve operationele ontwikkeling

Value8 benadrukt dat het risico’s neemt en dat het rendement op investeringen en (strategische) beslissingen positief en negatief kan zijn. De doelstelling is om per saldo waarde te creëren. Daarbij ligt de focus op het autonoom en door (add-on) acquisities versterken van het verdienvermogen van de bedrijven. Ten aanzien van 2017 verwacht Value8 dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de positieve operationele ontwikkeling zich in de resterende maanden zal voortzetten. Vanwege IFRS effecten onthoudt Value8 zich, evenals in voorgaande jaren, van een concrete winstvoorspelling.

 
* met de kernbedrijven wordt bedoeld: AmsterdamGold, AquaServa, BioBeheer, Axess, BK Group, Eetgemak, GNS Brinkman, Keesmakers en HeadFirst Source Group. Dit is exclusief de bedrijven die zich in de investeringsfase bevinden (Ceradis/IEX) en exclusief Kersten.
** in 2016 is Kersten niet bij de cijfers van de kernbedrijven meegenomen omdat gedurende dat jaar het aandelenpercentage, de betrokken vennootschap en de balans van Kersten (drastisch) zijn gewijzigd.