Value8: sterke tweede helft 2009

18-11-2009

Uitbouw organisatie / meer focus op dienstverlening  
 
Value8 maakt – conform art 5:25e van de Wet op het financieel Toezicht – haar trading update bekend. Deze trading update heeft betrekking op het derde kwartaal en de periode tot de datum van dit bericht.

Uitbreiding van de portefeuille
Op 23 juli jl. heeft Value8 bekendgemaakt een belang te nemen van 28,1 procent in Ecostream Spain SL. Dit bedrijf ontwikkelt, realiseert en onderhoudt zonne-energieparken in Spanje. Het bedrijf ontwikkelde in 2007 het tot dan toe grootste zonne-energie park ter wereld. Het bedrijf opereert inmiddels onder een nieuwe naam: PV+ Solutions (PV staat voor photovoltaic). Na het doorknippen van de banden met Ecostream heeft het bedrijf de kostenbasis sterk gereduceerd en worden stappen ondernomen om de orderportefeuille te vergroten. De investering die Value8 gedaan heeft biedt beperkte risico’s en een aantrekkelijke upside.

EDCC: verwerving meerderheidsbelang
Op 16 oktober jl. heeft Value8 bekendgemaakt dat het overeenstemming had bereikt met grootaandeelhouders van EDCC over de verkrijging van 53,7 procent van de aandelen EDCC tegen een prijs die correspondeert met 0,60 euro cum dividend en 0,05 euro ex dividend. Deze transactie zal waarschijnlijk nog in november 2009 worden geëffectueerd.

Value8 heeft – naast het bestaande belang van 18,5 procent in EDCC – nog eens 350.000 aandelen gekocht tegen een prijs van gemiddelde prijs van 60,6 eurocent per aandeel. Hierdoor is het belang in EDCC toegenomen tot 24,8 procent.

Voorts heeft Value8 op 19 oktober jl. aangekondigd dat het voornemens is om 0,25 miljoen euro nieuw risicodragend kapitaal te verstrekken aan EDCC (tegen 0,05 euro per aandeel) om gedurende enkele jaren de vaste kosten te kunnen voldoen. Value8 NV streeft ernaar om aan de beursvennootschap EDCC een nieuwe bestemming te geven.

Dienstverlening en overige activiteiten
Value8 heeft nadrukkelijk aangegeven geen traditionele participatiemaatschappij te zijn en te willen zijn. Value8 wil toegevoegde waarde leveren aan ondernemingen en biedt in dat kader ook diverse diensten aan:
=> strategische en praktische ondersteuning van participaties
=> advies en dienstverlening in verband met corporate governance en/of investor relations
=> herstructurering van portefeuilles (effecten en participaties)
=> begeleiding bij financiering, verkoop en/of beursgang

Value8 streeft naar een situatie waarin de reguliere inkomsten uit dergelijke activiteiten meer dan voldoende zijn om de jaarlijkse kosten van de organisatie te dragen.

Uitbreiding van de organisatie
In het derde kwartaal is de organisatie aanzienlijk uitgebreid. Inmiddels beschikt Value8 over een team van zes personen. Naast het bestuur (Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga) heeft Value8 zich versterkt met Frank Lagerveld (senior manager), alsmede  Steven ten Have en Boyd Sleeman, beiden analist, en Marnix Jaquet, juridisch medewerker.  Verdere uitbreiding van het team wordt overwogen. Daarbij staat invulling van de vacature voor een senior analist voorop, en wordt tevens overwogen een expert aan te trekken op het gebied van cleantech cq. duurzame energie. In september heeft Value8 een nieuw kantoor betrokken in Bussum.

Financieel: gezonde kaspositie
De dividendopbrengst op het bestaande belang in EDCC (ruim 1,3 miljoen aandelen) correspondeert met een inkomstenstroom van circa 750.000 euro. Daarmee beschikt Value8, ook na de verwerving van het meerderheidsbelang in EDCC, over een gezonde kaspositie.
Verwachting boekjaar 2009: hoger resultaat
Value8 heeft reeds eerder aangegeven dat in de opbouwfase de kosten van de organisatie hoger zouden zijn dan de directe opbrengsten van dienstverlening en uit participaties (rente en dividend). Normaal gesproken zou dit – zeker gezien de snelle uitbreiding van de organisatie – operationeel voor 2009 tot een verlieslatende situatie leiden.

Tegen de verwachting in werd de eerste jaarhelft met een kleine winst afgesloten. Value8 verwacht voor de tweede helft van 2009 een verdere groei van de portefeuille te realiseren, alsmede een stijging van het eigen vermogen. Het bestuur acht het nog te vroeg om een gekwantificeerde  uitspraak over het resultaat 2009 te doen, maar gezien de positieve ontwikkelingen van de afgelopen maanden, is thans de verwachting dat in het tweede halfjaar 2009 een hogere winst zal worden behaald dan in de eerste jaarhelft. Op middellange termijn blijft Value8 streven naar een resultaat van circa 2 euro per aandeel.

Toekomstige investeringen: cleantech
Ten aanzien van nieuwe projecten en investeringen heeft Value8 geconstateerd dat een groot deel van de interessante investeringen zich bevindt in de zogenaamde cleantech-sector. Het betreft bedrijven en projecten die een positieve bijdrage leveren aan natuur en milieu. Binnen deze sector is Value8 met name geïnteresseerd in voedseltechnologie en ‘renewable energy’ (met name zonne-energie). Het starten van een gespecialiseerd fonds voor dergelijke ‘cleantech’-investeringen is een optie die wordt overwogen.