Value8 vergroot belang in Fornix

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in Fornix BioSciences NV heeft vergroot en daarbij de meldingsgrens van 15 procent opwaarts heeft doorbroken. In dat kader heeft Value8 een melding gedaan bij AFM. Per 22 september 2010 bedroeg het belang van Value8 in Fornix 16,3 procent.