Value8 vergroot belang in Kersten

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in Kersten heeft vergroot. Value8 verkreeg op 2 januari 2015 via een tussenholding (waarin Value8 een belang van 85 procent houdt) een belang van 60 procent. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de vergroting van dit 60 procentsbelang tot 80 procent.

Verder is Value8 verheugd te kunnen melden dat – conform de afspraken gemaakt ten tijde van de overname – versterking van het managementteam is gerealiseerd.

Met de vergroting van het belang in Kersten geeft Value8 invulling aan het streven de belangen in de sector healthcare uit te breiden.