Value8 vergroot meerderheidsbelangen in Q3

Value8 maakt melding van een actief derde kwartaal. Per saldo was sprake van een positieve ontwikkeling van de bedrijfsmatige activiteiten. De belangen in bestaande bedrijven die tot de groep behoren, werden versterkt met verhogingen van de belangen in Ceradis (van 33 procent naar 58 procent), Eetgemak (van 62 procent naar 85 procent) en Prika (van 70 procent naar 100 procent).

Nieuwbouw Eetgemak levert besparingen op

In de sector Healthcare was sprake van progressie. Eetgemak groeide door, mede doordat de activiteiten van Corps Culinaire door Eetgemak werden geïntegreerd. Eetgemak laat groei van omzet en EBITDA zien, en weerstaat daarmee de druk die op zorgkosten (en ook op de kosten voor zorg- en dieetmaaltijden) staat. Eetgemak is gestart met de bouw van een nieuwe faciliteit in Katwijk, waarmee de capaciteit aanzienlijk wordt vergroot en die duidelijke kostenbesparingen zal opleveren. Value8 is verheugd dat zij op 13 oktober kon mededelen dat overeenstemming is bereikt over de vergroting van het Value8 belang in Eetgemak van 62 naar 85 procent.

Overeenstemming over nieuwe financiële structuur Kersten

Bij Kersten is sinds juni sprake van een cashflow die operationeel break-even plus is, hetgeen een duidelijke verbetering is ten opzichte van een jaar eerder. Daar waar operationele verbeteringen worden gerealiseerd, was de financiële positie een belangrijk aandachtspunt. Inmiddels kan gemeld worden dat een akkoord is bereikt met de bank over een nieuwe financiële structuur. In de nieuwe situatie zal Kersten een sterke balans hebben én de ruimte om het herstructureringsproces goed af te ronden. Value8 is verheugd over deze oplossing, waarvan de afronding op korte termijn zal plaatsvinden.

IEX focust op aanvullende (informatie-) diensten

In het financiële cluster behaalde AmsterdamGold een redelijke performance ondanks een daling van de goudprijs. Bij IEX Group wordt de focus verschoven richting aanvullende (informatie-) diensten, waarbij de kost voor de baat uitgaat. Het is verheugend dat het IEX-team sinds 1 november jl. is versterkt met Jean Paul van Oudheusden, voorheen hoofd Business Development bij Binck (zie persbericht 20 oktober jl.). BK Group behaalde een hogere omzet in het derde kwartaal dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Goed perspectief Ceradis

In het Food-cluster boekte Keesmakers een stijging van de omzet. Bij Prika heeft de focus het afgelopen jaar gelegen op de optimalisering van de productieprocessen en verlaging van de kosten. Sinds het eerste kwartaal opereert Prika vanuit één vestiging in Weert en is de vestiging in Rees gesloten. Op 30 september heeft Value8 meegedeeld dat het belang in Prika van 70 procent tot 100 procent is vergroot. Gezien de consolidatie in de sector wordt actief naar mogelijkheden tot schaalvergroting gekeken. Voorts heeft Value8 op 26 augustus jl. meegedeeld haar belang in Ceradis te hebben vergroot tot een meerderheidsbelang. Thans bedraagt dat belang 58 procent, waarbij door uitoefening van managementopties verwatering kan optreden.

Binnen de Value8 Tech Group wordt inmiddels vol ingezet op het realiseren van de synergievoordelen tussen AquaServa en BioBeheer. De Value8 Tech Group gaat voort op de ingezette weg waarbij meer op service en minder op productie wordt gefocust. Binnen de Value8 Tech Group is veel kennis aanwezig op gebied van waterveiligheid en brandveiligheid, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden om een breder servicepakket aan klanten aan te bieden.

Bij de dierenactiviteiten lieten Warmako en Discount4Pets een positieve ontwikkeling zien. Bij DVN wordt de mogelijkheid van verkoop van de dierenwinkels onderzocht. De impact op het resultaat zal naar verwachting circa 0,4 miljoen euro negatief zijn.
Toestemming ACM voor samengaan HeadFirst & Source
In het cluster Business Services werd een stap gezet in de richting van de realisatie van de fusie tussen Source Group en HeadFirst. Op 12 oktober 2016 maakte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend dat Source Holding B.V. HeadFirst Houdstermaatschappij B.V. mag overnemen. Indien de beoogde transactie doorgang vindt, ontstaat een leidende partij met een omzet van meer dan 400 miljoen euro die ongeveer 4.000 professionals bedient en bemiddelt. De activiteiten van Proud Company zullen op korte termijn worden aangestuurd door Source. Contractueel was met de verkopend aandeelhouders van Proud overeengekomen dat de nabetaling van 1,5 miljoen euro onder bepaalde omstandigheden zou kunnen worden omgezet in 128.425 gewone aandelen Value8. Thans wordt meegedeeld dat de nabetaling deels zal worden gefinancierd met de uitgifte van cumulatief preferente aandelen C (zie paragraaf Financiering en Verwachting) en aandelen B.

Beursgenoteerd: R&S Retail zet forse stappen voorwaarts

Bij de beursgenoteerde belangen was sprake van belangrijke stappen bij R&S Retail Group. R&S Retail is sinds januari 2016 eigenaar van Miss Etam, (circa 100 verkooppunten, 800 medewerkers). Op 9 september 2016 werd bekend dat R&S Retail 99,91 procent van de aandelen verworven heeft van FNG Group NV (300 eigen winkels, 1500 multibrand stores, 1800 medewerkers) in het kader van het openbaar (ruil-)bod. FNG is een Belgisch modehuis met verschillende modeconcepten (Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso & Steps). Op 15 september werd bekend dat ook schoenen-retailketen Brantano (www.brantano.be) tot de groep zou toetreden. Op 13 oktober vond een reverse split plaats waarbij 20 oude aandelen R&S Retail werden samengevoegd tot 1 nieuw aandeel. Door de diverse stappen is het belang van Value8 in R&S Retail gedaald tot circa 2,5 procent. Het streven van R&S Retail is een omzet te behalen van 500 miljoen euro op jaarbasis en een operationele marge (EBITDA) van 10 á 15 procent.

Bij Novisource is een BAVA (29 november 2016) aangekondigd waarbij invulling wordt gegeven aan een nieuwe Raad van Commissarissen en een nieuwe Raad van Bestuur. Het bestuur zal, met ingang van 1 februari 2017, onder leiding komen te staan van Philip van Blanken. Value8 is positief over deze stappen.

Bij SnowWorld werd op zaterdag 15 oktober de verlengde derde baan in Zoetermeer geopend. Met een lengte van 300 meter is het de steilste indoorskibaan van Europa, De derde baan biedt ruime mogelijkheden voor topsporters en zal naar verwachting meer Nederlandse skiërs naar Zoetermeer trekken.

Bij Sucraf en Nedsense (twee BFZA’s, beursfondsen zonder operationele activiteiten) werd in het derde kwartaal een verplicht openbaar overnamebod afgerond. Als gevolg daarvan steeg het belang van Value8 in Sucraf naar 45,2 procent (van 29,9 procent) en bij Nedsense naar 66,3 procent (was 65,8 procent).

De waarde van de beursgenoteerde belangen liet in het derde kwartaal een daling zien.

Financiering & Verwachting

Ten aanzien van de financiering deelt Value8 mede dat – in verband met de resterende betaling Proud en de vergroting van de meerderheidsbelangen – een beperkte emissie wordt gedaan. In dat kader worden 20.400 preferente aandelen (Aandelen C) en 485.400 gewone aandelen (Aandelen B) uitgegeven. Value8 verwacht door de genomen stappen de winstcapaciteit verder te vergroten. Door de onzekerheid over IFRS-effecten en beurskoersen is het thans nog te vroeg om een uitspraak te doen over het verwachte resultaat over het vierde kwartaal en geheel 2016.