Value8 verhoogt contant dividend met 16,7 procent

In aansluiting op de bekendmaking van de jaarcijfers van Value8 op donderdag 16 april jl. deelt Value8 mede dat – in het kader van de gestegen winstgevendheid – wordt voorgesteld het contante dividend op de gewone aandelen (aandelen A en B) over 2014 met 16,7 procent te verhogen van 0,12 tot 0,14 euro per aandeel.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op donderdag 11 juni a.s. zal plaatsvinden, zal tevens worden voorgesteld om op de gewone aandelen A en B een stockdividend van 5 procent in aandelen uit te keren, ofwel één extra aandeel op twintig bestaande aandelen.

Voorts wordt voorgesteld het jaarlijkse dividend op de 7 procent Cumulatief Preferente Aandelen ter grootte van 1,75 euro per Cumulatief Preferent Aandeel uit te keren.

Na vaststelling van het dividend op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal het betreffende aandeel op 15 juni 2015 ex-dividend noteren. De betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden op 22 juni 2015.

Tenslotte deelt Value8 mede dat het jaarverslag 2014 vandaag nabeurs beschikbaar wordt gesteld op de website.