Value8 verkleint belang in SnowWorld van 20,1 naar 12,8 procent

Value8 deelt mede dat zij haar belang in SnowWorld heeft verkleind. Het totale bij AFM gemelde belang in SnowWorld bedraagt thans 12,8 procent (was: 20,1 procent), bestaande uit een aandelenbelang van 7,8% en een optie op nog eens 5,0% van de aandelen. Value8 is zeer tevreden over de ontwikkeling van SnowWorld, dat in 2016 de verlengde derde baan in Zoetermeer realiseerde. Na de goede jaarcijfers over het boekjaar 2015/2016 (persbericht 18 januari 2017) maakte SnowWorld op 8 februari jl. bekend ook in het eerste kwartaal 2016/2017 goed te hebben gedraaid. Value8 acht de entree van een nieuwe aandeelhouder positief in het perspectief van een meer gespreid aandelenbezit binnen het beursgenoteerde SnowWorld.

Value8, dat reeds aandeelhouder was vanaf 2010 in de rechtsvoorganger Fornix en bij de beursintroductie van SnowWorld begin 2014 deelnam aan de aandelenemissie, behaalt een resultaat (ten opzichte van de kostprijs) op het verkochte deel van de aandelen van circa 50 procent. De opbrengst wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling van de groep.