Value8 verkoopt Novisource aandelen door

Begin juni 2021 heeft Value8 meegedeeld een meerderheidsbelang te hebben verworven in Novisource N.V. Daarbij werd tevens aangegeven dat Value8 voornemens was een deel van de verkregen aandelen, tegen dezelfde prijs, door te verkopen aan beursvennootschappen waarin Value8 een meerderheidsbelang houdt: Morefield Group NV en MKB Nedsense NV. Aan dat voornemen is inmiddels invulling gegeven. Value8 deelt in dat kader mee dat 1,5 miljoen aandelen Novisource zijn verkocht aan Morefield en 1,5 miljoen aandelen Novisource zijn verkocht aan MKB Nedsense. Deze verkopen zijn geschied tegen dezelfde prijs waartegen Value8 de aandelen heeft verkregen (1,00 euro cum dividend). Beide vennootschappen zullen de belangname betalen door uitgifte van nieuwe eigen aandelen. Daardoor zal het belang van Value8 in Morefield Group NV toenemen met 6,25 miljoen aandelen en in MKB Nedsense NV met 10 miljoen aandelen. Door bovenstaande transacties houdt een Value8 een direct belang in Novisource van 23,54 procent. De aandelen zijn stemgerechtigd vanaf 15 juli 2021.

Value8 NV