Value8 verkoopt optie SnowWorld aan Alychlo

Value8 meldt dat zij overeenstemming heeft bereikt met Alychlo over de verkoop van haar optierecht op 5 procent van het aantal uitstaande aandelen SnowWorld. De uitoefenprijs van deze optie bedraagt 8 euro en de optie loopt tot 1 december 2018.

Alychlo heeft op 28 september 2017 aangekondigd een verplicht openbaar bod op de aandelen in SnowWorld uit te brengen.

Value8 heeft het optierecht verkregen in het kader van de succesvolle beursgang van SnowWorld eind 2013. Na de eerdere verkoop van het aandelenbelang in SnowWorld is met de verkoop van de optie ook het potentiële belang van Value8 afgebouwd. In dat kader wordt een melding gedaan bij de AFM.

Value8 NV