Value8 verkrijgt meerderheid EDCC (78,5%)

Value8 NV en EDCC delen mede dat de overdracht van het meerderheidsbelang (53,7 procent) in EDCC is geëffectueerd. Aan de opschortende voorwaarden, waaronder de verkoop van resterende belangen, is inmiddels voldaan. Het belang van Value8 neemt hierdoor toe van 24,8 naar 78,5 procent.

Voorts kan medegedeeld worden dat de zittende leden van de Raad van Commissarissen van EDCC, de heren Ahonen, Spinosa-Cattela en Laqueur, per heden zijn afgetreden. Zij worden conform het besluit van de aandeelhoudersvergadering van 29 oktober jl. opgevolgd door de heren De Vries en Hettinga.

Verwacht wordt dat de aangekondigde versterking van het eigen vermogen van EDCC met 0,25 miljoen euro in de komende maanden zal worden geëffectueerd.

In eerdere berichten is aangegeven dat zou worden overwogen om outside-aandeelhouders de mogelijkheid te bieden hun aandelen tegen 0,05 euro te verkopen. Nu de beurskoers van het aandeel EDCC daar thans substantieel boven ligt (slotkoers EDCC 25 november: 0,25 euro), is de noodzaak daarvan komen te vervallen. Value8 houdt thans ruim 4,3 miljoen aandelen EDCC, terwijl bijna 1,2 miljoen aandelen in handen zijn van overige aandeelhouders.

Value8 heeft aangegeven ernaar te streven om de beursvennootschap EDCC een nieuwe bestemming te geven. Daarbij is een reverse listing – een omgekeerde beursgang door inbreng van activiteiten – een serieuze optie. Value8 is benaderd door enkele partijen die interesse hebben in een reverse listing. De gesprekken daarover bevinden zich in een oriënterend stadium.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 en EDCC