Value8 versterkt overnamekas

Overname HulsbosKlatt

Value8 deelt mede dat zij haar vermogenspositie heeft versterkt met het oog op een aantal transacties die in de komende 3 tot 6 maanden worden verwacht. Value8 heeft al eerder aangegeven een aantal acquisities te overwegen die de groeikernen van Value8 versterken.

Verwachting (add-on) acquisities

Concreet liggen de acquisitiemogelijkheden op het gebied van Healthcare, Food, Technology en Dedicated Financial Services. Voorts worden ook voor Source Group – waarin Value8 een meerderheidsbelang van 64 procent houdt – actief de mogelijkheden van schaalvergroting en aanvullende overnames onderzocht. Hoewel tot het moment van closing niet met zekerheid kan worden gezegd dat een voorgenomen transactie doorgang zal vinden, is het de verwachting dat Value8 in de komende 3 tot 6 maanden een aantal (add-on) acquisities zal kunnen realiseren.

BK Group (67,5% Value8) neemt HulsbosKlatt over

In het licht van het bovenstaande is Value8 verheugd te kunnen melden dat BK Group, dat actief is op het gebied van corporate dienstverlening en waarin Value8 een belang houdt van circa 67,5 procent, een add-on overname heeft gerealiseerd. BK Group neemt HulsbosKlatt over, een bedrijf dat zich richt op financial outsourcing en gevestigd is in Den Haag. HulsbosKlatt adviseert en verleent diensten op het gebied van financiële administratie, belastingen, personeelszaken, salarisverwerking, rapportage en jaarrekeningen. HulsbosKlatt bedient vooral internationaal opererende cliënten (60%) en dienstverleners in de zorgsector.

Voor BK Group vormt HulsbosKlatt een belangrijke toevoeging vanwege de uitbreiding van het palet van dienstverlening. Bovendien kan synergie worden behaald door cross-selling.

Uitbreiding aandelenkapitaal

Ten aanzien van het aandelenkapitaal doet Value8 mededeling van de uitgifte van 98.150 cumulatief preferente aandelen Value8. Deze aandelen, die een basiswaarde kennen van 25,00 euro per aandeel, dragen een dividend van 7 procent (ofwel 1,75 euro per aandeel) en zijn ter beurze genoteerd. Voorts zijn 345.000 gewone aandelen B Value8 ingekocht onder gelijktijdige uitgifte van 345.000 (niet genoteerde) aandelen A. Na deze transacties zullen uitstaan: 8.052.000 gewone aandelen, onderverdeeld in 5.869.500 genoteerde aandelen B en 2.182.500 (niet genoteerde) aandelen A. Voorts staan 198.500 cumulatief preferente aandelen C uit. De plaatsing van cumulatief preferente aandelen C heeft grotendeels plaatsgevonden via AFS Group.

Positieve bijdrage

Value8 is verheugd dat zij – ondanks het wisselvallige beursklimaat in het derde kwartaal 2015 – tegen goede condities deze uitbreiding van het aandelenkapitaal heeft kunnen realiseren. Value8 is er van overtuigd dat de (add-on) acquisities en investeringen die met de uitbreiding van het aandelenkapitaal zullen (kunnen) worden gefinancierd, zullen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de aandeelhouderswaarde en de winstcapaciteit van de groep.