Value8 versterkt zich met BK Group en ECM

Value8 doet mededeling van twee aanvullende investeringen op het gebied van corporate dienstverlening. Het betreft de overname van de BK Group en ECM (Exclusive Company Management).

In maart 2013 nam Value8 een belang van 70 procent in Trust Alliance dat actief is in dezelfde sector. Toen werd aangegeven dat het streven gericht is op verdere schaalvergroting en het versterken van het internationale netwerk om grotere en internationale klanten nog beter te kunnen bedienen. Met het combineren van de bestaande activiteiten van Trust Alliance met BK Group en ECM wordt invulling gegeven aan die ambitie. Beide bedrijven zijn winstgevend en zullen naar verwachting direct bijdragen aan de winst van Value8. De corporate dienstverleningsactiviteiten vallen bij Value8 in het cluster Dedicated Financial Services.

BK Group en ECM: gespecialiseerde dienstverleners

BK Group en ECM zijn gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van administratie, jaarrekeningen, corporate governance, bestuur en aansturing van externe professionals (zoals accountants, fiscalisten en notarissen). Klanten zijn veelal grotere buitenlandse ondernemingen die een internationale partner zoeken op het gebied van grensoverschrijdende corporate dienstverlening. BK Group is opgericht in 2001 en met name actief in Nederland, Curaçao en Zweden. Ook het in 2007 opgerichte ECM (met vestiging op WTC Schiphol) heeft een internationale focus. In totaal werken circa 20 professionals bij de twee ondernemingen. Het bestaande management blijft betrokken in de nieuwe combinatie (zowel op aandeelhoudersniveau als op bestuurlijk niveau). De overnames zijn inmiddels goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

Door de bundeling zal de dienstverlening aan klanten verder verbeteren. Het benutten van de synergievoordelen kan een positieve impuls geven aan de omzetontwikkeling, terwijl eveneens  efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. In het kader van de verdere integratie zal  gekeken worden naar het bundelen van de commercie onder een overkoepelende naam.

Actieve rol Value8 bij groei

Deze overnames passen in de strategie van Value8 om uit te breiden in gespecialiseerde financiële dienstverlening. Value8 zal een actieve rol spelen bij de uitbreiding van de corporate dienstverleningsactiviteiten, met name bij acquisities en financiering.

Mededeling aandelenkapitaal

Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 73.900 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 73.900 (niet genoteerde) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer (kunnen) worden aangewend voor financiering van de groei van Value8. Na deze transactie zullen uitstaan: 1.378.900 gewone aandelen, onderverdeeld in 1.100.000 genoteerde aandelen B en 278.900 (niet genoteerde) aandelen A. Tevens staan uit 100.350 cumulatief preferente aandelen C.