Value8 verwerft 56,8% van NedSense

Value8 NV maakt bekend overeenstemming te hebben bereikt over de verwerving van 56,8 procent van de aandelen van het aan Euronext Amsterdam genoteerde NedSense enterprises nv. Het grootste deel van dit aandelenbelang (31,7 procent) is reeds verworven. Van het restant (25,1 procent) zal de overdracht naar verwachting de komende dagen worden geëffectueerd. De aandelen zijn verworven tegen een prijs van Euro 0,08 per aandeel.

Daarnaast heeft Value8 de intentie om – buiten de reguliere beurshandel – haar belang eind februari 2016 met nog eens 7 tot 8 procent uit te breiden.

NedSense enterprises nv ontwikkelt – via haar Loft divisie – 3D-visualisatiesoftware voor producenten, vormgevers en distributeurs van met name woninginrichtingsartikelen. Loft biedt een digitale showroomervaring voor retail- en e-commerceklanten.

Op 4 januari 2016 heeft NedSense enterprises bekendgemaakt voornemens te zijn de Loft divisie te verkopen aan Ronglian Investments Limited voor een bedrag van 8 miljoen euro, waarvan een bedrag van 1,6 miljoen euro op een escrow-rekening zal worden geplaatst. Op 25 februari 2016 zal de voorgenomen verkoop van de Loft divisie aan Ronglian ter goedkeuring aan de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van NedSense worden voorgelegd. Value8 ondersteunt deze verkoop en heeft zich gecommitteerd om vóór de voorgestelde transactie te stemmen. Na afronding van de verkoop van de Loft divisie, die op 29 februari 2016 wordt verwacht, zal NedSense geen operationele activiteiten ontplooien.