Value8 verzoekt om rectificatie onjuiste artikelen Jeroen Molenaar/FD

Value8 heeft begin deze week per brief het Financieele Dagblad verzocht de artikelen van Jeroen Molenaar van 26 en 27 april jl. over de financiering van Value8 te rectificeren. Deze artikelen bevatten onjuistheden en de kop van deze artikelen is onjuist en misleidend. Bovendien hebben FD en Jeroen Molenaar journalistiek onzorgvuldig en voorbarig gehandeld.

De voorgestelde rectificatie-tekst luidt:
“Op 26 en 27 april jl. heeft het Financieele Dagblad twee artikelen geplaatst naar aanleiding van de publicatie van de jaarrekening van Value8 over het boekjaar 2017. Het Financieele Dagblad heeft uit die jaarrekening onjuiste conclusies getrokken. Wij stellen vast dat de artikelen onjuistheden bevatten en dat de titel “Rabobank draait geldkraan dicht bij Value8” onjuist en misleidend is. Wij bieden onze verontschuldigingen aan aan Value8 voor de negatieve publiciteit die op de twee artikelen van het Financieele Dagblad is gevolgd en de mogelijk andere negatieve effecten.”

Gezien de ernst van het handelen van Molenaar/FD en de schade die Value8 als gevolg van de onjuiste en misleidende artikelen lijdt, is Value8 genoodzaakt om voor deze kwestie de bijstand van externe advocaten in te roepen.