Value8: Voortgaande groei in derde kwartaal

Prognose voor 2010 naar boven bijgesteld
Value8 heeft een prima derde kwartaal achter de rug. In het derde kwartaal zijn diverse stappen gezet die bijdragen aan de winst en waardegroei van Value8.

In twee stappen naar 100% belang in technologiebedrijf Buhrs

Allereerst heeft Value8 een belang genomen in technologiebedrijf Buhrs. Buhrs heeft een sterke positie in de markt van mailingtechnologie en -systemen en heeft een aanzienlijke portefeuille van internationale klanten. Buhrs staat internationaal bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten. Op 24 augustus werd een belang genomen van 50 procent en op 18 oktober werd bekendgemaakt dat Value8 partner Solo Capital heeft uitgekocht. Onder leiding van manager Kim Ying Lee maakt Buhrs een turn-around door. De ambitie is de op de mailing industrie gerichte activiteiten winstgevend te laten groeien. Het is op termijn niet uitgesloten dat Value8 hierin met een partner zal opereren.

Beoogde reverse listing voor Fornix BioSciences

Voorts heeft Value8 een belang genomen in het beursgenoteerde Fornix BioSciences. Op 21 september werd een belang gemeld van 14,2 procent en op 23 september maakte Value8 bekend dat het belang was verhoogd tot 16,3 procent. Value8 ziet goede mogelijkheden om de beursnotering van Fornix te gebruiken voor een bedrijf in de life science sector. Value8 heeft bestuur en commissarissen van Fornix BioSciences op de hoogte gesteld van haar visie ten aanzien van de te volgen marsroute.

Progressie bij Dico, gesprekken EDCC voortgezet

Verder zijn diverse belangrijke stappen gezet die moeten leiden tot een nieuw beursleven voor Dico International. Het crediteurenakkoord dat door Value8 was voorgesteld, is unaniem aangenomen. Dit akkoord is medio oktober gehomologeerd. Voorts is op 1 september jl. een statutenwijziging geaccordeerd die moet leiden tot een nieuwe juridische structuur. De wijziging van de kapitaalsstructuur is evenwel nog niet gerealiseerd. Bovendien is het eigen vermogen negatief en staat het aandeel Dico nog op het strafbankje. Dat betekent dat er nog diverse stappen moeten worden gezet.

Ten aanzien van het beursgenoteerde EDCC is nog geen definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe toekomst. Diverse bedrijven hebben de afgelopen maanden hun concrete interesse geuit voor EDCC, maar het is onzeker of deze transactie nog in het vierde kwartaal kan worden aangekondigd. Bij het realiseren speelt ook een rol dat de oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen sinds 1 juli jl. maar liefst 42 dagen bedraagt, tegen 14 dagen voordien. Value8 blijft bij de verwachting dat een transactie zal kunnen worden voorgelegd die aantrekkelijk is voor aandeelhouders EDCC.

Daar waar Dico en EDCC betrekking hebben op de zogenaamde reverse listing, is Value8 ook betrokken bij processen die in de komende periode zouden kunnen leiden tot beursgang. Daarbij is Value8 nog altijd positief over een notering op NYSE Alternext.

Wijzigingen in bestaande belangen

Bij een aantal participaties heeft wijziging plaatsgevonden in het door Value8 gehouden percentage:

  • Naseba: hier is het belang door verkoop verlaagd van 22 naar 15 procent. Verkoop heeft boven de aanschafprijs plaatsgevonden.
  • PV+ Solutions: door inkoop van het 5 procentsbelang van een van de managers, zal het belang van Value8 toenemen van 28,2 tot circa 30 procent.
  • SutureAid: door uitoefening van het optierecht door PPM Oost daalt het belang van Value8 van 24,7 tot 24,2 procent.

Winstprognose voor 2010 naar boven bijgesteld

Ten aanzien van de winstgevendheid kan worden gemeld dat voor 2010 – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – een winstniveau wordt verwacht van 1,7 tot 2,0 miljoen euro, ofwel circa 2,00 tot 2,30 euro per aandeel. Dat betekent een verhoging van de eerdere verwachting.

Reeds bij de halfjaarcijfers van Value8 werd aandacht besteed aan de uitbreiding van de organisatie. In dat kader kan worden gemeld dat het team zal worden versterkt met Kee Koopmans, die van KPMG afkomstig is. Zij heeft uitgebreide ervaring op gebied van M&A met specifieke focus op de ICT-sector. Value8 is verheugd over deze versterking.