Voorgenomen fusie Source (64% Value8) en HeadFirst

Value8 ziet aanzienlijke waardecreatie door samengaan

Source Group NV en HeadFirst BV, twee leidende partijen op het gebied van bemiddeling en contracting, maken bekend dat zij voornemens zijn te fuseren. Over de structuur van de voorgenomen transactie, is tussen Value8 grootaandeelhouder van Source, en HeadFirst op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Tevens is een Letter of Intent getekend met betrekking tot deze voorgenomen transactie.

Source is specialist op het gebied van het matchen van zzp’ers, freelancers en professionals met een IT achtergrond. Daarnaast faciliteert Source, als MSP of broker, de gehele of een gedeelte van de inhuuradministratie van haar opdrachtgevers. Source verzorgt maandelijks de verwerking van de uren voor ruim 2000 professionals. Source heeft de afgelopen jaren succesvol ingezet op internationale groei, waarbij klanten ook in België en Luxemburg worden bediend.

HeadFirst is actief op het gebied van bemiddeling, matchen, inlenen en administratie ten behoeve van zzp’ers, die zij bij voorkeur zelfstandig professionals (zp’ers) noemen. Het activiteitenpallet is daarbij breder met naast IT onder andere ook finance, human resources, marketing en communicatie. De klanten van HeadFirst bevinden zich met name in de energie-, technologie-, transport, (semi)overheid- en bancaire sector. Het aantal bemiddelde professionals bedraagt ook bij HeadFirst ruim 2000. HeadFirst heeft een succesvol bedrijfsmodel waarbij het diensten levert aan zowel zelfstandig professionals, toeleveranciers als opdrachtgevers.

Met het voorgenomen samengaan ontstaat een leidende speler op het gebied van contractbeheer, matching en MSP-diensten. De combinatie heeft een omzet van circa 420-430 miljoen euro en bemiddelt ruim 4000 professionals.

Het samengaan van Source NV en HeadFirst BV biedt grote voordelen:
• Sterke groep die nummer 1 is op de Nederlandse markt.
• Betere spreiding van de activiteiten, waarbij aan IT (Source) ook onder andere finance en human resources worden toegevoegd.
• De combinatie kan de dienstverlening verbeteren door de best practices van beide partijen te combineren.
• Synergievoordelen aan zowel de opbrengsten- als aan de kostenkant.
• Directe bijdrage aan de winstgevendheid.

Structuur van de transactie

HeadFirst zal worden ingebracht in Source Group NV, hetgeen deels zal worden gefinancierd met een uitgifte van nieuwe aandelen Source Group NV. Grootaandeelhouder Value8 is bereid om een groot gedeelte van deze aandelenemissie voor haar rekening te nemen, waarbij wordt beoogd dat Value8 ook na de transactie een meerderheid van de aandelen zal houden.

Gevolgen aandeelhouders Source: krachtige impuls voor winst per aandeel

Verwacht wordt dat de effecten voor de aandeelhouders van Source Group NV sterk positief zullen zijn, te weten:

• Een versterking van de marktpositie.
• Een sterke positieve bijdrage van HeadFirst aan het operationeel resultaat.
• Aanzienlijke synergievoordelen door het samengaan, onder meer door cross selling, maar ook door kostenbesparingen.
• Relatief beperkte uitbreiding van het aandelenkapitaal, waardoor de winst per aandeel een krachtige impuls krijgt.
• Op termijn een grotere bekendheid van het aandeel en een betere verhandelbaarheid van het aandeel Source Group.

Hoewel beide partijen – Value8 en HeadFirst – zeer enthousiast zijn over het voorgenomen samengaan van Source en HeadFirst en ernaar streven deze fusie te effectueren, wijzen zij nadrukkelijk op de mogelijkheid dat de transactie geen doorgang vindt. Dit kan veroorzaakt worden doordat geen definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de transactiedocumentatie, door factoren op het gebied van financiering of door externe oorzaken.

Partijen streven ernaar de transactie in het vierde kwartaal van 2015 af te ronden.

Over Source Group
Source Group N.V., in de markt bekend onder de naam ‘Source’, is de beursgenoteerde moedermaatschappij van een groep werkmaatschappijen die zich richt op het beheren en managen van contracten van extern personeel en de bemiddeling van IT-professionals. De kernactiviteiten van Source zijn: bemiddeling bij het inhuren van extern personeel (uitbesteding van het inhuurproces), contracting, payrolling en matchmaking. Source doet dit hoofdzakelijk voor grote corporate opdrachtgevers en semi-overheden. Source brengt bedrijf en IT-professional bij elkaar en faciliteert zowel de onderneming als de professional, freelancer, kennismigrant of buitenlandse freelancer. Source adviseert over wet- en regelgeving en minimaliseert risico’s, waaronder inlenersaansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke risico’s.De groep is actief in Nederland, België en Luxemburg. Dagelijks zijn meer dan 2.000 professionals via Source op projectbasis aan het werk bij opdrachtgevers. Source is een keyplayer als gaat om het ‘sourcen’ van IT-specialisten.

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. Het zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers verspreid over alle branches in Nederland. De organisatie verzorgt het complete selectieproces van externe professionals, dekt daarbij alle risico’s af en draagt zorg voor een vlekkeloze administratieve afhandeling. Daarnaast biedt het een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficiënte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het gemaakt tot de marktleider die het nu is. Voor meer informatie zie www.HeadFirst.nl, Twitter, LinkedIn en Facebook.