Vragen en Antwoorden Value8

Naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige jaarcijfers op 1 mei jl. heeft Value8 van enkele journalisten en beleggers vragen ontvangen. Hieronder acht vragen en de antwoorden daarop. In sommige gevallen wordt verwezen naar de het persbericht van 1 mei.

1) Hoe heeft Value8 in 2016 gepresteerd?

We hebben in 2016 een hogere omzet behaald: 346 miljoen euro, 37 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat van onze kernbedrijven is gestegen van 6,2 naar 6,8 miljoen euro. Er zijn veel bijzondere posten (positief en negatief) die per saldo op het netto resultaat drukken. Daardoor is de winst voor amortisatie toekomend aan aandeelhouders gedaald van 6,2 naar 2,4 miljoen euro. Wij zien dat niet als maatgevend voor de prestaties van Value8 in 2016.

2) U meldt dat het voorlopige cijfers zijn, waarom is dat?

Wij hebben gemeld dat de accountant zijn controle nog niet heeft afgerond. Wij vinden dat ook jammer, maar de accountant heeft ons gemeld dat het proces is uitgelopen. HeadFirst Source, waar Value8 meerderheidsaandeelhouder in is, heeft vorige week vrijdag voorlopige cijfers gepubliceerd. Dat is voor Value8 ook relevant. De accountant zet pas zijn handtekening als het hele proces is afgerond.

3) Wanneer verwacht u dat de definitieve cijfers komen?

Wij verwachten dat dit op zeer korte termijn, we denken aan dagen, het geval zal zijn. We hebben voorzichtigheidshalve aangegeven dat de voorlopige cijfers nog kunnen veranderen. We verwachten het jaarverslag binnen twee weken te publiceren.

4) Ik lees weinig over clusters, bijvoorbeeld healthcare?

Healthcare is veruit de belangrijkste sector voor Value8. Dat betreft de medische hulpmiddelen van Kersten, de zorgmaaltijden van Eetgemak, maar ook de andere activiteiten hebben daarmee sterke raakvlakken. AquaServa bestrijdt legionella en zorgt voor een gezond binnenmilieu en heeft veel zorginstellingen als klant. Keesmakers heeft met kees een gezond (en cholesterol-arm) alternatief voor kaas, hetgeen bijdraagt aan een betere gezondheid. Axess maakt inhouse liften voor minder valide Nederlanders. Het zwaartepunt van Value8 ligt bij healthcare.

5) Wat waren de hoogtepunten van 2016?

We zijn blij met de oplossing voor Kersten, een mooie onderneming in de zorgsector die een te zware balans had. We hebben daar in Q4 een oplossing voor gerealiseerd. We zijn ook erg blij met de fusie van HeadFirst en Source waardoor de marktleider op dit gebied is gecreëerd. Zonder andere bedrijven tekort te willen doen: ook de acquisities van Corps Culinaire en BioBeheer vormen een mooie aanvulling van onze groep.

6) En wat waren de tegenvallers?

Het is jammer dat we niet in staat zijn geweest om de operationele verbeteringen bij Prika om te zetten in goede cijfers. In het eerste halfjaar lukte dat redelijk, maar in het tweede halfjaar bleek – toen de melkprijs steeg – dat we een structureler concurrentienadeel hadden. Dat heeft tot de verkoop aan A-ware en een verlies geleid. Ook de financiële druk bij Kersten was een tegenvaller, maar dat is gelukkig opgelost.

7) Is 2016 een verloren jaar of een overgangsjaar?

Zeker geen verloren jaar. De term “overgangsjaar” heeft ook een negatieve connotatie. In 2016 hebben we onze bedrijven verder kunnen versterken en de verdiencapaciteit kunnen vergroten. Dat betekent dat de ontwikkeling onderliggend positief is. Een groei-jaar dus. Als je alleen naar de cijfers kijkt, zou je het een overgangsjaar kunnen noemen.

8) Value8 keert een onveranderd dividend uit na lagere resultaten, waarom?

We hebben aangegeven dat het nettoresultaat wat ons betreft niet maatgevend is voor de ontwikkeling in 2016. Per aandeel is een winst voor amortisatie behaald van 0,29 euro, dan is een dividend van 0,15 euro redelijk.

Value8 NV