Winst Value8 stijgt naar 3,46 euro per aandeel

Verwachting: verdere groei eigen vermogen

Value8 heeft over 2010 uitstekende resultaten behaald. De winst uitgekomen op 2,932 miljoen, tegenover 324.000 euro een jaar eerder. De winst per aandeel is gestegen van 0,67 tot 3,46 euro.
Het aantal uitstaande aandelen steeg in 2010 van 773.381 naar 968.740, een stijging met een kwart. Omdat de aandelenuitgifte in 2009 tegen het jaareinde plaatsvond, steeg het gemiddeld aantal uitstaande aandelen procentueel sterker, van 482.467 naar 848.227.

Aan de goede winstontwikkeling heeft onder meer Buhrs bijgedragen, waarin initieel een belang van 50 procent werd genomen dat vervolgens in oktober 2010 werd uitgebreid tot 100 procent. Buhrs heeft sinds de doorstart een positieve kasstroom en is winstgevend. De corporate finance activiteiten droegen – direct en indirect – bij aan het resultaat en ook de transactieresultaten ter beurze waren per saldo positief. De ondersteuning die Value8 levert aan deelnemingen wordt niet altijd in rekening gebracht, maar zou op lange termijn in de waardeontwikkeling nog tot uitdrukking moeten komen.

Daarnaast heeft de groei van het eigen vermogen zich voortgezet, dit is toegenomen van 4,68 naar 11,98 miljoen euro. De grootste belangen in portefeuille zijn thans:

  • Buhrs, technologiebedrijf op gebied van mailingsystemen
  • Fornix, beursgenoteerd healthcare bedrijf dat allergie-activiteiten heeft afgestoten
  • AamigoO Group, beursgenoteerde groep in uitzendsector
  • Ceradis, milieuvriendelijke gewasbescherming.

Op basis van het per ultimo 2010 aantal uitstaande aandelen van Value8 komt het eigen vermogen per aandeel uit op 12,36 euro per aandeel. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van het eigen vermogen per ultimo 2009 (6,05 euro per aandeel).

Als gevolg van de boekhoudkundige verwerking van Buhrs is het balanstotaal sterk gestegen. Omdat Value8 het besluit heeft genomen actief te zoeken naar de mogelijkheden om (tenminste) 50 procent van Buhrs te desinvesteren, wordt Buhrs boekhoudkundig gekwalificeerd als ‘held for sale’. Ondanks het gestegen balanstotaal is de solvabiliteit nog steeds zeer goed (61,3 procent).

Het jaar 2011 is opnieuw met een hoog activiteitenniveau begonnen. Value8 heeft belangen genomen in Droam (goedkoop dataverkeer) en DCA (alternatief apotheekconcept) en het belang in Fornix uitgebreid. Voorts is het herstructuringsproces bij Dico afgerond waardoor het bedrijf een positief eigen vermogen heeft en een verbeterde en gemoderniseerde kapitaalsstructuur. Dientengevolge heeft Dico het strafbankje van de beurs mogen verlaten.

Het hoge activiteitenniveau van de eerste maanden van 2011 vertaalt zich in diverse corporate finance opdrachten en potentiële beurskandidaten. Daarnaast beschikt Value8 over een interessante pijplijn van investeringsmogelijkheden. De ambitie is een aantal van deze investeringsmogelijkheden te benutten. Value8 verwacht over 2011 opnieuw een goed resultaat te behalen. Daarbij wordt verwacht dat het eigen vermogen verder zal stijgen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 15 juni 2011. Het jaarverslag zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.

Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO
Gerben Hettinga, bestuurslid

De cijfers in dit persbericht zijn aan de jaarrekening ontleend. De accountant is momenteel met de afronding van de controle bezig en heeft nog geen accountantsverklaring afgegeven. Het jaarverslag en de jaarrekening (voorzien van accountantsverklaring) zullen op korte termijn worden gepubliceerd. De jaarrekening dient voorts nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.