Witte Molen N.V: Vervroegde publicatie van de halfjaarcijfers 2011

 

In afwijking van de eerder dit jaar gepubliceerde financiële kalender zal Witte Molen N.V. haar halfjaarcijfers 2011 niet op 26 augustus a.s. publiceren maar al op 28 juli.

De oorzaak die ten grondslag ligt aan deze versnelling is een structurele verbetering in de administratieve processen, die leidt tot een vervroegde beschikbaarheid van de cijfers.

Inhoudelijk liggen de cijfers overigens in lijn met hetgeen daarover is geprognosticeerd in het jaarrapport 2010, de trading update van medio mei en de mededeling op de Algemene vergadering van aandeelhouders.