Aanmeldingen inzake Bod Witte Molen

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 12 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”).  Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of  publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

Value8 NV deelt mede dat bij sluiting van de aanmeldingstermijn op 29 december 2011 om 18:00 uur 395.922 aandelen Witte Molen zijn aangemeld, ofwel 51,48 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Tezamen met de reeds gehouden aandelen zou het aandelenbelang van Value8 in Witte Molen daarmee op 624.904 aandelen ofwel 81,25 procent komen.

Onder verwijzing naar het biedingsbericht van 2 november 2011 ziet Value8 af van de voorwaarde 2.1 (i) dat zij meer dan 95 procent van de aandelen dient te houden teneinde het bod gestand te doen.

Value8 zal uiterlijk op dinsdag 3 januari 2012 een openbare mededeling ingevolge artikel 16 Bob (gestanddoening van het bod) doen.