AmsterdamGold verwacht groei in 2012 voort te zetten

Vergunningstraject AFM in afrondende fase

AmsterdamGold verwacht – na de sterke groei in 2011 – ook in 2012 een stijging van de omzet en het bedrijfsresultaat te realiseren. AmsterdamGold is marktleider op het gebied van aan- en verkoop van goud en zilver in Nederland en is tevens met AmsterdamSafe een grote speler op het gebied van opslag van edelmetalen. Het beursgenoteerde investeringsbedrijf Value8 NV houdt 51 procent van de aandelen.

Over 2011 werd een omzet gerealiseerd van circa 130 miljoen euro, ruim boven de gebudgetteerde omzet van 72 miljoen euro. Naast de structureel toenemende vraag naar edelmetaal, profiteerde AmsterdamGold van de eurocrisis, en de onrust op de financiële markten. Hoewel de resultaten van AmsterdamGold worden beïnvloed door de koersontwikkeling van edelmetalen en het sentiment op financiële markten, wordt – onafhankelijk daarvan – een structurele groei nagestreefd.

Die nagestreefde groei van AmsterdamGold in 2012 moet komen van:

  • Internationale expansie: aanbod in andere Europese landen
  • Uitbreiding van het productenpalet
  • Vergunning AFM

Om de groei te ondersteunen heeft AmsterdamGold onlangs het management team versterkt met Lesley Fockema Andreae (COO) en Jeroen Kamphuis (CFO).

Vergunningtraject AFM in afrondende fase
AmsterdamGold deelt voorts mede dat het de laatste formaliteiten voor de aanvraag voor een AFM vergunning heeft ingediend bij AFM. Voor het gecombineerd verkopen en opslaan van goud en zilver heeft AmsterdamGold – na communicatie met AFM in 2011 – afgesproken vooralsnog alleen edelmetaal in combinatie met opslag aan te bieden boven de grens van 50.000 euro. Na het verhogen van de wettelijke grens van 50.000 naar 100.000 euro per 1 januari 2012, heeft ook AmsterdamGold die grens (tijdelijk) verhoogd. Op het moment dat het vergunningstraject is afgerond kunnen deze bedragen worden verlaagd.

AmsterdamGold is in de afgelopen maanden actief geweest om de organisatie verder te professionaliseren. Onderdeel van de professionalisering is het verkrijgen van vergunningen voor het aanbieden van met verkoop gecombineerde opslag beneden de genoemde grens. Dat proces bevindt zich in afrondende fase.

De stappen die zijn genomen:

a) De opslagactiviteit AmsterdamSafe is geplaatst in een onafhankelijke stichting
b) Uitbreiding van de directie
c) Toetsingen op het gebied van integriteit en betrouwbaarheid
d) Aanpassingen zijn gedaan in de governance structuur en transparantie.

AmsterdamGold is thans de grootste aanbieder van edelmetaal (goud en zilver) op de Nederlandse markt. AmsterdamGold verwacht dat de AFM vergunning zal bijdragen aan de verdere groei van de onderneming.