AVA 29 juni 2009 en definitieve overeenkomst GFO

Value8 NV deelt mede dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 29 juni a.s. om 15.00 uur. De AVA zal worden gehouden in het beursgebouw van Euronext Amsterdam bij de Dam (Beursplein 5, Amsterdam). Tijdens de aandeelhoudersvergadering zullen ook twee deelnemingen van Value8 zich presenteren: SutureAid (innovatieve hechttechniek) en Games Factory Online (educatieve games).

Aandeelhouders die de AVA willen bijwonen, kunnen hun aandelen tot en met dinsdag 23 juni 2009 deponeren. Value8 biedt daarnaast de mogelijkheid aan een beperkt aantal geïnteresseerde beleggers om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen. Zij kunnen zich aanmelden via de website of door een email te sturen naar info@value8.com. De agenda, het jaarverslag en de overige vergaderstukken zijn via de website van Value8 beschikbaar.

Tevens deelt Value8 mee dat een definitieve overeenkomst is gesloten in het kader van de investering in Games Factory Online. Op 29 mei jl. maakte Value8 NV bekend dat het voor 570.000 euro een belang zou nemen van 10 procent in Games Factory Online. Daarbij heeft Value8 een optie verkregen om nog eens 10 procent van de aandelen te verwerven tegen een prijs van 300.000 euro; Value8 zal Games Factory Online ondersteunen en begeleiden bij een eventuele beursgang.

De transactie wordt gefinancierd met de uitgifte van 57.000 nieuwe aandelen Value8, welke uitgifte in de komende dagen zal worden geëffectueerd. Het genoemde aantal is gelijk aan 10 procent van het op 29 mei jl. bij derden uitstaande aantal aandelen. Als gevolg van deze transactie wordt World Wide Investments (WWI) aandeelhouder van Value8. Door de aandelenuitgifte stijgt het aandelenkapitaal van Value8 tot 646.714 aandelen. WWI zal een belang houden van 8,8 procent van het nieuwe aantal uitstaande aandelen (inclusief ingekochte aandelen). Met WWI is een lock-up van 36 maanden overeengekomen.

Value8 zal zich gezamenlijk met de andere aandeelhouders van Games Factory Online (waaronder WWI) inspannen om de groei van Games Factory Online te ondersteunen.

Value8 is zeer verheugd over deze transactie. De positie van Games Factory Online, dat een sterke portefeuille van games heeft opgebouwd, biedt in combinatie met de enorme groeipotentie van de markt voor educatieve games het perspectief van aanzienlijke waardecreatie.

Value8 NV

Peter Paul de Vries, CEO                               Gerben Hettinga (bestuurslid)