AVA Value8 keurt alle agendapunten met 99%+ meerderheid goed

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 die gisteren (dinsdag 28 juni 2022) is gehouden, heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met alle geagendeerde voorstellen. Op de vergadering was 70,9 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. Voor de toelichting op de agendapunten wordt verwezen naar de website van Value8 (www.value8.com). De stemuitslagen staan hieronder in tabelvorm weergegeven.Een van de agendapunten betrof het dividendvoorstel. De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met het voorstel om op de gewone aandelen (ISIN:NL0010661864) een keuzedividend uit te keren van 0,17 euro in contanten of in preferente aandelen. De verhouding is vastgesteld op 1 nieuw preferent aandeel (ISIN:NL0015118803 ) op 34 bestaande gewone aandelen. Het aandeel Value8  zal op 20 juli 2022 ex-dividend noteren, de record date is 21 juli 2022 en de keuzeperiode start op 22 juli 2022 en eindigt op 5 augustus 2022. Het dividend zal betaalbaar zijn per 9 augustus 2022. Op de betaling van dividend in contanten wordt 15% dividendbelasting ingehouden, op de uitkering in preferente aandelen wordt geen dividendbelasting inhouden.Agendapunt
Voor
Tegen
Onthouden
% Aangenomen
2b) Beloningsverslag
       7.482.604
       5.296
          2.610
99,93%
3a) Decharge RvB
       7.487.618
       1.084
          1.808
99,99%
3b) Decharge RvC
       7.487.608
       1.089
          1.813
99,99%
4) Dividend
       7.490.510
              –
                –
100,00%
5) Statutenwijziging
       7.486.643
       1.257
          2.610
99,98%
6a) Uitgiftemachtiging
       7.458.792
             93
                –
100,00%
6b) Voorkeursrecht
       7.482.264
       7.555
             690
99,90%
7) Inkoopmachtiging
       7.487.213
       3.297
                –
99,96%
8) Benoeming accountant
       7.487.197
       3.305
                             8
99,96%
Value8 NV