Benoeming nieuwe accountant EXENDIS en wijziging directie dochtermaatschappij.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS NV, gehouden op 18 december j.l., is BDO CampsObers Audit & Assurances B.V, met als eindverantwoordelijk partner de heer E.H.B. Schrijver RA, benoemd als accountant over het boekjaar 2006.

Verder maakt EXENDIS bekend, dat de heer J. Gerrist per 1 januari 2007 de heer ir. B.M.A. Jankovich zal opvolgen als Statutair Directeur van EXENDIS B.V, dochtermaatschappij van EXENDIS N.V. De heer Gerrist is sinds 27 jaar aan EXENDIS verbonden en heeft succesvol diverse technische, commerciële en operationele functies in deze periode bekleed.

Gedurende de laatste periode was hij reeds General Manager van EXENDIS BV.

Het management team van EXENDIS BV wordt samen met de heer Gerrist gevormd door de heer ir. E. Raaijen, verantwoordelijk voor techniek en de heer L. Berendse, verantwoordelijk voor sales en marketing.

De heer B.M.A. Jankovich zal zijn functie als Statutair Directeur van EXENDIS NV ook na 1 januari 2007 continueren, zoals op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EXENDIS van 23 juni reeds werd besloten.

Directie en de Raad van Commissarissen wensen de nieuw benoemde functionarissen veel succes toe in hun nieuwe functies.

Profiel EXENDIS
EXENDIS NV, genoteerd aan Euronext Amsterdam NV, is ontstaan uit de vennootschap De Drie Electronics Beheer NV (opgericht 1939).

EXENDIS richt zich met haar kernactiviteiten energieconversie en betrouwbare energievoorziening op de marktsegmenten Mobiliteit, Infrastructuur en duurzame energie; Energy Systems Mobility vervaardigt een uitgebreide productrange van technologisch hoogwaardige batterijladers, inclusief bewakings- en managementsystemen, voor tractiebatterijen. Energy Systems Infrastructure ontwikkelt klantspecifieke oplossingen voor voedingen in de sectoren Transport, Energiedistributie, Scheepsbouw en Defensie. EXENDIS Renewable Energy BV is opgericht in 2002 en houdt zich bezig met de realisatie en verkoop van inverters voor onder andere zonnepanelen.

Voor verdere informatie:
De heer B.M.A. Jankovich
Tel.: 0318-676105