Crediteurenakkoord Dico gehomologeerd

NV Dico International en Value8 NV delen mede dat de rechtbank Zwolle-Lelystad het crediteurenakkoord van 29 september jl. heeft gehomologeerd. Dico International is voornemens om binnen een termijn van twee maanden de op 1 september tijdens de BAVA aangekondigde juridische herstructurering te voltooien.

Dico International wijst beleggers nogmaals op de risico’s. Het bedrijf heeft een negatief eigen vermogen en ontplooit op dit moment geen activiteiten. Dico International zal de komende periode gebruiken om te onderzoeken op welke wijze een duurzaam positief eigen vermogen kan worden bewerkstelligd.

NV Dico International
Value8 NV