Definitieve vaststelling kapitaaluitkering 

In dit persbericht wordt nadere informatie verschaft over de aangekondigde kapitaalvermindering (verwezen wordt naar het persbericht van 14 september jl.) en de daaraan gekoppelde kapitaaluitkering. Voorts wordt de trading update over het derde kwartaal 2020 aangekondigd.

Nadere informatie de omtrent kapitaaluitkering
De vermindering van het kapitaal vindt technisch plaats door eerst de nominale waarde van elk gewoon aandeel Value8 (aandeel A en B) te verhogen naar EUR 0,65 en direct daarna te verlagen naar EUR 0,35. In dit kader wordt een bedrag van EUR 0,30 per gewoon aandeel aan de Value8-aandeelhouders terugbetaald in de vorm van uit te keren aandelen IEX Group NV en MKB Nedsense NV. Het doel van deze (belastingvrije) uitkering is het vergroten van de free float (de vrij verhandelbare aandelen) en het verbeteren van de verhandelbaarheid van de aandelen IEX Group NV en MKB Nedsense NV.

De uitkering per gewoon aandeel Value8 (aandeel B) is op 14 september jl. vastgesteld op 0,1 aandeel IEX Group plus 1,25 aandeel MKB Nedsense.

Hieronder zijn de relevante data weergegeven:
• 14 oktober 2020: Cum-datum Euronext : laatste dag handel in aandelen Value8 inclusief kapitaaluitkering
• 15 oktober 2020: Ex-datum Euronext: de aandelen Value8 noteren ex-kapitaaluitkering
• 16 oktober 2020: Record date vindt plaats
• 20 oktober 2020: De kapitaaluitkering in aandelen MKB Nedsense en IEX Group

Het bovenstaande betekent dat een belegger die 80 aandelen Value8 NV houdt, een uitkering ontvangt van 8 aandelen IEX Group NV en 100 aandelen MKB Nedsense NV. Deze aandelen zullen op 20 oktober 2020 worden uitgekeerd. Deze datum geldt als betaaldatum van het dividend in aandelen.

Mocht de uitkomst van de uitkering in aandelen IEX Group respectievelijk aandelen MKB Nedsense niet op een rond aantal aandelen uitkomen, dan zullen de resterende fracties afgewikkeld worden in contanten tegen de openingskoers van 19 oktober 2020.
Voor nadere financiële informatie over MKB Nedsense NV en IEX Group NV verwijzen we naar de websites van de betreffende beursfondsen.

Aankondiging Value8 Trading update op 21 oktober 2020
Op 23 juli jl. heeft Value8 haar halfjaarcijfers bekendgemaakt. De prestaties waren – ondanks de effecten van COVID-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen – goed. Het eigen vermogen per aandeel steeg van 7,00 euro naar 7,05 euro en de solvabiliteit bleef met 94,4 procent op een buitengewoon hoog niveau. Deze goede prestaties zijn te danken aan de goede resultaten van onze bedrijven en aan de sectorfocus op gezondheidszorg en technologie, twee sectoren die crisisbestendig zijn gebleken.

Value8 zal op woensdag 21 oktober a.s. een trading update uitbrengen waarin over de belangrijkste ontwikkelingen in het derde kwartaal 2020 zal worden bericht.

Value8 NV