Exendis NV wordt Value8

Het bestuur van Exendis NV deelt mede dat de naam van Exendis NV zal worden gewijzigd in Value8 NV.

Met de naam Value8 wordt gerefereerd aan de Engelse termen ‘valuate’ (waarderen) en de combinatie (value-aid) waarmee wordt uitgestraald dat het bedrijf wil bijdragen aan waardecreatie. Value8 past zodoende goed bij de activiteiten van het bedrijf: investeren in groeiende ondernemingen en het behulpzaam zijn van groeiende, vaak jonge, bedrijven bij het aantrekken van vermogen, beursgang, investor relations en/of corporate governance.

Op korte termijn zal aan de aandeelhoudersvergadering een statutenwijziging worden voorgelegd waarin onder meer een wijziging van de naam zal zijn opgenomen. De website van de vennootschap zal luiden: www.value8.com.

De vroegere bedrijfsactiviteiten van Exendis, levering van systemen en diensten op het gebied van energieconversie en betrouwbare energievoorziening, zijn op 1 juli 2008 via een management buyout verzelfstandigd en maken sinds dat moment geen deel meer uit van de beursgenoteerde vennootschap. Onderdeel van de MBO-overeenkomst is dat de naam Exendis en het logo exclusief voorbehouden zijn aan de verzelfstandigde onderneming.

Voor meer informatie:

Peter Paul de Vries
info@value8.com
06-44329649