IEX en Value8 Media verenigen krachten

Value8 houdt 51 procent van combinatie

Value8 en IEX bundelen vanaf heden hun krachten op het gebied van beleggings-informatie aan Nederlandse en Belgische beleggers. Daartoe zijn IEX Media en Value8 Media ondergebracht in een gezamenlijke vennootschap, waarin Value8 NV een belang van 51 procent zal houden en de voormalig IEX-aandeelhouders een belang van 49 procent. Het belangrijkste actief van Value8 Media wordt gevormd door de in januari 2015 van Sanoma overgenomen beleggingssites Belegger.nl en Beursduivel.be. Ook de Gouden Stier vormt onderdeel van Value8 Media. IEX Media is al jarenlang marktleider in Nederland met titels als IEX.nl, DeBeurs.nl,  BeursOnline, Eurobench.com, Participaties.nl en IEXGeld voor de particuliere belegger en IEXProfs voor het professionele beleggingssegment. Voor meer informatie zie: www.iexmedia.nl en www.value8.com

Samenwerking

Ten aanzien van de samenwerking tussen Value8 en IEX geldt dat:

– de samenvoeging in de gezamenlijke vennootschap is geëffectueerd per 24 maart 2015;
– de operationele samenvoeging op korte termijn zal plaatsvinden;
– er duidelijke synergievoordelen kunnen worden behaald op het gebied van operatie en infrastructuur;
– de labels in beginsel onafhankelijk van elkaar zullen bestaan, met hun eigen profiel naar de markt en hun eigen gebruikers en publiek;
– voor de gebruikers van de websites op dit moment niets verandert;
– beoogd wordt om de nieuwe vennootschap ter hernoemen tot IEX Group .

Voor adverteerders ontstaat er een zeer sterke propositie waarin direct ruim 1,5 miljoen beleggers in Nederland worden bereikt en 300.000 op de Vlaamse markt. Bezoekers zullen profiteren  doordat er verder wordt geïnvesteerd in het aanbod en kwaliteit van de content en de verspreiding daarvan. Gezamenlijk is het beleggersforum verreweg de grootste van Nederland.

De belangrijkste redenen voor het samengaan liggen vooral in het perspectief dat Value8 en IEX zien voor toekomstige groei. Dat is met name ingegeven door de kansen om de informatieverschaffing en dienstverlening aan Nederlandse beleggers en particulieren uit te breiden en te verbeteren. De verwachting is dat door diverse factoren deze informatieverschaffing en dienstverlening zullen veranderen en aan belang zullen winnen.

Trends
De trends die Value8 en IEX waarnemen zijn onder meer:

– toenemend belang van aandelenbeleggingen tegen de achtergrond van de extreem lage rentestand;
– toenemende mate waarin (met name) Nederlandse particulieren in hun eigen (aanvullend) pensioen zullen moeten voorzien;
– de opkomst van alternatieve financieringsvormen, die mede wordt gevoed door een minder prominente rol van het bankwezen.

Value8 en IEX zullen de komende maanden benutten om de groeiplannen nader uit te werken.

Over IEX Media
IEX Media is gespecialiseerd in onafhankelijke financiële en beleggingsinformatie en heeft met IEX.nl het grootste beleggers platform van Nederland dat met haar actieve forum werkelijk “van beleggers voor beleggers” is. IEX is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot een van de meest gebruikte informatiebronnen van beleggend Nederland. IEX Media heeft met haar portfolio ruim 1.000.000 unieke bezoekers en ruim 20 miljoen impressies per maand. Voor meer informatie zie www.iexmedia.nl

Over Value8
Value8 N.V. is een beursgenoteerde holding met op jaarbasis ongeveer 130 miljoen omzet en 650 medewerkers. Value8 focust op een beperkt aantal groeisectoren, waaronder – naast healthcare – ook gespecialiseerde financiële dienstverlening. Value8 streeft naar creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn en een outperformance ten opzichte van de AEX-index. Voor meer informatie zie www.value8.com