Januari-bericht Value8

Geachte aandeelhouder, geachte relatie,

Wij zijn verheugd u hierbij het Januari-bericht van Value8 te kunnen sturen.

In dit bericht wordt kort teruggeblikt op de activiteiten van Value8 in het afgelopen jaar. De meeste bedrijven in onze portefeuille presteerden goed. Dat betekent: hogere omzetten en een hoger bedrijfsresultaat. We geloven dat waardeontwikkeling op de lange termijn die fundamentele prestaties volgt.