Kersten/Value8 in gesprek over doorstart HMC

Continuïteit dienstverlening centraal

Kersten Hulpmiddelen en haar aandeelhouder Value8 maken bekend in gesprek te zijn over de doorstart van HMC (Hulpmiddelencentrum), waarover op vrijdag 3 april 2020 het faillissement is uitgesproken. HMC is een belangrijke speler op het gebied van hulpmiddelen in het kader van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en verrichte haar dienstverlening in 2019 voor ongeveer 130 Nederlandse gemeenten.

De combinatie Kersten/Value8 is met curatoren in gesprek met als doel om in de komende weken een doorstart van HMC te realiseren. De inspanningen van Kersten zullen op korte termijn gericht zijn op continuïteit van de dienstverlening van HMC. Kersten zal daarbij in gesprek zal gaan met gemeenten en andere stakeholders om de dienstverlening voor de langere termijn te waarborgen. Indien de doorstart daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zal naar verwachting een belangrijk deel van de werkgelegenheid kunnen worden behouden.

Het realiseren en afronden van de doorstart is van diverse (deels externe) factoren afhankelijk. Tevens dient definitieve overeenstemming te worden bereikt over de contractuele vastlegging van de beoogde transactie. Er bestaat derhalve geen zekerheid dat de doorstart doorgang zal vinden.

Kersten financieel gezond
Kersten (opgericht in 1987) verstrekt en onderhoudt (medische) hulpmiddelen voor mensen met een beperking. Tot het assortiment van Kersten behoren onder meer rolstoelen, bedden, scootmobielen, revalidatiemiddelen en toepasselijke huisautomatisering. Kersten werkt met ongeveer 280 medewerkers vanuit vier vestigingen: Roermond, Almelo, Heteren en Nijkerk. Kersten is financieel zeer gezond. Over 2019 werd een omzetgroei gerealiseerd van 10 procent tot 34,8 miljoen euro en groeide het bedrijfsresultaat (EBITDA) met 11 procent tot 2,3 miljoen euro.

Ervaren speler in Wmo
Kersten is een ervaren speler in de hulpmiddelen, met een beperkt marktaandeel in de Wmo-markt. In februari 2020 is bij Kersten een nieuw managementteam aangetreden (Bas Alberts en Edgar Vos) met veel ervaring in de branche. Op basis van de bestaande pijlers van Kersten – de combinatie van uitstekende service en kleinschaligheid – willen zij Kersten tot verdere bloei brengen.

De beoogde doorstart van HMC past in die groeistrategie. Kersten wordt hierin ondersteund door Value8 NV, een beursgenoteerde, financieel sterke (solvabiliteit 95%), investeringsmaatschappij met gezondheidszorg als een van haar focussectoren.

Kersten en Value8 zullen zich de komende dagen vol inspannen om het doorstartproces succesvol af te ronden en zien uit naar een constructieve samenwerking met de gemeenten.

Kersten Hulpmiddelen
Value8 NV