Mededeling

Value8 deelt mede dat zij haar aandelenbelang in Novisource NV heeft verkocht aan Morefield Group NV. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het persbericht van Morefield, dat als bijlage is toegevoegd.