Mededeling Value8 inzake Standard Luik

Op 3 juni jl. heeft Value8 NV medegedeeld dat het interesse had in het nemen van een belang in de Belgische voetbalclub Standard Luik.

In dat kader hebben onderhandelingen plaatsgevonden, is een bod uitgebracht en heeft een intensief due diligence proces plaatsgevonden door Value8 en haar adviseurs. Een investering in Standard Luik zou goed passen in de door Value8 gedefinieerde groeisector ‘Leisure’.

Bij de plannen van Value8 met Standard Luik stonden drie elementen centraal:

  • De doelstelling van sportief succes: de top van België en betere klassering in Europa (onder meer Champions League);
  • Behoud van het goede management bij Standard, en een relatief grote autonomie voor het team;
  • Een positieve economische ontwikkeling van de club – zoals in de afgelopen jaren – resulterend in een goed rendement voor aandeelhouders.

Hoewel de onderhandelingen goed verliepen, is Value8 hedenmiddag geïnformeerd door de vertegenwoordigers van de huidige aandeelhouders, dat een overeenkomst is gesloten met de Belgische ondernemer Roland Duchâtelet en dat derhalve de onderhandelingen met Value8 worden beëindigd.

Value8 feliciteert de aandeelhouders van Standaard Luik met de transactie en wenst de nieuwe eigenaar veel succes met de club. Voor de supporters hoopt Value8 dat de komende jaren nieuwe sportieve hoogtepunten zullen worden bereikt. Door het proces van de afgelopen maanden heeft het management van Value8 een sterke sympathie ontwikkeld voor de voetbalclub Standard en die zal blijven bestaan.

Value8 deelt tenslotte mede dat het zal voortgaan met het onderzoeken van investeringskansen in de leisure-sector (en wellicht in sport) en evenzo haar blikveld op België zal blijven houden.