Outperformance Value8 in eerste halfjaar

Ondanks het gure beursklimaat heeft Value8 in het eerste helft van 2022 relatief goed gepresteerd. Ten opzichte van medio 2021 is de intrinsieke waarde gecorrigeerd voor dividend met 0,53 euro per aandeel gestegen tot 8,91 euro per aandeel. Dat is een stijging van 6,1 procent. Ten opzichte van de intrinsieke waarde ultimo 2021 is sprake van een lichte daling: van 9,32 euro per aandeel naar 8,91 euro per aandeel en – gecorrigeerd voor 17 eurocent dividend – ofwel – 2,6 procent. Value8 blijft positief over het perspectief van verdere waardegroei op lange termijn. Graag verwijzen we u naar het bijgevoegde persbericht.