Uitstaande aandelen Value8 / lichte verwatering 3L Capital

In aanvulling op de mededeling van 21 januari jl., bevestigt Value8 dat de uitgifte van aandelen A tegen gelijktijdige inkoop van aandelen B is geëffectueerd. Deze uitgifte houdt verband met de financiering van de groei van Value8. Aangezien de toename van het aandelenkapitaal circa 3,8 procent bedraagt en de verwachte bijdrage van de overgenomen bedrijven veel hoger ligt, is de verwachting dat per saldo een duidelijk positief effect op de winst per aandeel zal optreden.

Het aantal uitstaande gewone aandelen bedraagt thans 6.999.000 gewone aandelen, waarvan 1.917.000 aandelen A en 5.082.000 aandelen B. De verhouding is gewijzigd door conversie van aandelen A in B. Aandelen A (niet-beursgenoteerd) en B (wel beursgenoteerd) hebben identieke rechten in economische en juridische zin.  Voorts staan er 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit.

Door de uitgifte van de aandelen verwatert het belang van 3L Capital Holding BV, de aandelenholding van Peter Paul de Vries, van 30,4 naar 29,3% en derhalve beneden de meldingsgrens van 30 procent. Deze daling is louter het gevolg van de stijging van de noemer – de toename van het aantal uitstaande aandelen – en niet het gevolg van verkopen door 3L Capital Holding.  3L Capital Holding heeft – sinds de start van Value8 in september 2008 geen aandelen verkocht. Het aantal door 3L Capital Holding gehouden aandelen  is sinds april 2009 zelfs vergroot met – omgerekend naar huidige coupure – 171.680 aandelen.

Beide meldingen zijn vandaag bij AFM ingediend en zullen naar alle waarschijnlijkheid morgen zichtbaar zijn in de registers.