Value8-aandeel: 35,1 procent rendement in 2018

Scherpere focus werpt vruchten af

Value8 heeft het boekjaar en beursjaar 2018 positief afgesloten.
Een korte terugblik:

 • 5 desinvesteringen voor ongeveer 47,5 miljoen euro
  • AquaServa, Ceradis, HeadFirst Source, AquaServa, Vada en Warmako.
  • Desinvesteringen vonden plaats boven de boekwaarde.
  • De opbrengst bedroeg ongeveer 2,5 keer geïnvesteerd vermogen; dat betekent een rendement van ongeveer 150 procent op de initiële investering.
 • Extra dividend: 1,05 euro per aandeel in contanten, betaald in november 2018.
 • Goede ontwikkeling bedrijven in food en healthcare (Eetgemak en Kersten)
 • Verdere versterking van de – reeds zeer goede -solvabiliteit. Medio 2018 bedroeg de solvabiliteit 86,1 procent tegen 81,7 procent ultimo 2017.
 • Goed gevulde oorlogskas voor add-on investeringen en verwerving nieuwe belangen.

Daarmee beschikt Value8 over een goede basis om verder te groeien. Value8 streeft ernaar in de komende 18 maanden één of twee acquisities te doen van bedrijven met een waarde vanaf 10 miljoen euro.
Het totaalrendement op de gewone aandelen Value8 bedroeg in 2018 35,1 procent. Het aandeel Value8 steeg van 4,287 euro (gecorrigeerd voor stockdividenden) naar 4,74 euro. Bovendien werd een contant dividend van 1,05 euro per aandeel uitgekeerd.

Met het totaalrendement van 35,1 procent over 2018 laat het aandeel Value8 een outperformance zien ten opzichte van de AEX index (-10,4 procent op 487,88 punten), de AMX index (-21,2 procent op 657,58 punten) en de AscX-index (-18,8 procent op 883,26 punten).

Value8 stelt zich onverminderd ten doel om een outperformance te realiseren ten opzichte van de AEX-index.