Value8: Goede start van 2012

Investeringsmaatschappij Value8 bericht in het kader van de trading update dat de eerste vier maanden goed zijn verlopen. In de eerste vier maanden werden diverse transacties aangekondigd en afgerond:

Meerderheidsbelang Witte Molen
Op 3 januari 2012 heeft Value8 bekendgemaakt het bod op Witte Molen gestand te doen. Samen met de al gehouden aandelen komt het aandelenbelang van Value8 daarmee op 81,25%. Het bod is gefinancierd met Cumulatief Preferente Aandelen Value8 met een uitgifteprijs van 25 euro.

Bod op Fornix
Op 16 januari 2012 heeft Value8 een bod uitgebracht op alle aandelen Fornix BioSciences NV. Fornix heeft in 2010 en 2011 de bedrijfsactiviteiten (allergie-producten en medische hulpmiddelen) afgebouwd en verkocht. In het kader van het bod (dat door Value8 op 7 mei 2012 gestand is gedaan) zijn 10,96 procent van de aandelen aangemeld. Na gestanddoening hield Value8 een belang van 40,92 procent van de geplaatste aandelen. De notering van Fornix zal worden gehandhaafd. Middels aankopen ter beurze is het belang in Fornix uitgebreid tot een meerderheidsbelang.

37,7 procent in 1NOMij
Op 16 februari 2012 is de naam van ELSH gewijzigd in 1NOMij. Deze naamswijziging houdt verband met de omvorming van tot een actieve onroerendgoed onderneming. 1NOMij wil profiteren van de kansen die de huidige moeilijke marktomstandigheden bieden en wil de beursnotering actief inzetten om de beoogde groei te realiseren. Na de verkoop van een deel van haar belang houdt Value8 37,7% van de aandelen 1NOMij.

Ten aanzien van de gang van zaken bij de deelnemingen het volgende:

  • Buhrs heeft een en geheel nieuw papier verpakkingssysteem ontwikkeld (de Buhrs 5000) dat zeer goed wordt ontvangen in de markt. Verder was Buhrs aanwezig op de zeer belangrijke grafische beurs Drupa (3 tot 16 mei 2012) die eens per vier jaar wordt gehouden in Düsseldorf. De verwachting is dat dit een positieve impuls zal geven aan het orderboek.
  • AmsterdamGold heeft begin 2012 een actieplan ingezet ter versterking van de organisatie, waarmee een platform wordt gecreëerd voor verdere groei. Daarbij is AmsterdamGold in het proces om een AFM vergunning te verkrijgen. Vanwege de marktomstandigheden – een stabiele goudkoers en minder vraag naar edelmetaal – wordt niet verwacht dat de exceptionele omzetten van 2011 kunnen worden geëvenaard.
  • Bij Ceradis wordt actief gekeken naar mogelijkheden om zelf registraties te doen, waardoor een groter deel van de marge kan worden behouden.
  • AamigoO Group heeft over 2011 een omzetstijging geboekt van 21,6% tot 156,5 miljoen euro. Indien de in december 2011 afgeronde overname van Corso vanaf 1 januari 2011 zou hebben meegeteld zou sprake zijn geweest van een omzet van 416 miljoen euro. Over 2011 boekte AamigoO mede door diverse bijzondere lasten, een bescheiden positief resultaat.
  • Op 16 februari 2012 heeft Value8 haar dochtermaatschappij VGM Beheer BV, die het beheer voerde over Sabon Funding, verkocht aan BCU Holding B.V. Deze overdracht geschiedde tegen 1 euro en ziet niet op de optie die Value8 heeft op participaties Sabon Funding. Inmiddels is SabonFunding omgedoopt tot Brand Funding. Value8 houdt thans nog een optie op 350.000 participaties Brand Funding.

Verwachtingen
Hoewel de Europese economie stagneert als gevolg van intensivering van bezuinigingen, verwacht Value8 wederom een goed jaar. Daarbij verkeert Value8 met een gezonde balans in een goede positie om van bijzondere kansen te profiteren. Op strategisch gebied kijkt Value8 serieus naar het nemen van belangen in de financiële sector, waarbij het oog vooral gericht is op gespecialiseerde dienstverleners met goede groeimogelijkheden.

Ten aanzien van het resultaat 2012 streeft Value8 een winstgroei van 20 procent ten opzichte van 2011 en een resultaat per aandeel dat boven de in augustus 2010 gedefinieerde langetermijndoelstelling (2 euro per aandeel) uitkomt.

Aandeelhoudersvergadering
De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Value8 zal op 20 juni in Amsterdam plaatsvinden. De gewone aandelen zullen per 22 juni (0,30 euro) ex-dividend gaan. Voor de agendastukken alsmede het jaarlijkse document conform artikel 5:25f wordt verwezen naar de website.