Value8 neemt belang van 60 procent in EGO

Value8 NV (hierna Value8) heeft een belang genomen van 60,06 procent in de beursgenoteerde vennootschap EGO-Lifestyle Holding NV (hierna: EGO). EGO verkreeg op 15 december 2009 surseance van betaling en ging op 24 december 2009 failliet.

Value8 is in overleg met het bestuur van EGO en de curator om te komen tot een voorstel aan crediteuren. Dat voorstel biedt concurrente crediteuren uitzicht op een uitkering, daar waar zij op basis van de huidige stand van de boedel waarschijnlijk geen uitkering zouden ontvangen.

Doel is om de beursnotering van EGO te behouden. In dat kader is Value8 tevens in gesprek met NYSE Euronext Amsterdam.

Belang in Fornix naar 29,99 procent

Tevens maakt Value8 bekend het belang in Fornix BioSciences te hebben teruggebracht van 32,78 naar 29,99 procent. Value8 had al aangekondigd geen verplicht bod (artikel 5:70 Wft) te willen uitbrengen, hetgeen een verlaging van het belang tot beneden 30 procent impliceerde.

Uitgifte 54.760 aandelen A Value8

Value8 maakt tevens bekend dat zij 54.760 aandelen A zal uitgeven, onder gelijktijdige inkoop van 54.760 aandelen B. Als gevolg hiervan zullen er totaal 1.096.500 aandelen Value8 uitstaan, waarvan 297.469 aandelen A en 799.031 aandelen B. Het belang van de grootaandeelhouder zal onverminderd 499.300 aandelen bedragen.