Value8 NV neemt een belang van 10 procent in Games Factory Online

Value8 NV neemt een belang van 10 procent in Games Factory Online (www.gamesfactoryonline.com), een jong sterk groeiend bedrijf dat online educatieve games en serious games produceert en verkoopt voor spelcomputers (zoals Nintendo DS), het internet, pc’s en mobiele telefoons.

Wereldwijd worden in toenemende mate online educatieve games en serious games ingezet voor onderwijsdoeleinden en commerciële activiteiten van het bedrijf op het terrein van marketing en projectmanagement. De praktijk wijst uit dat dit soort games en simulaties snellere en betere leerresultaten opleveren dan bijvoorbeeld boeken, powerpoints, rollenspellen of colleges. Bovendien is gamend leren veel leuker. Zowel studenten als docenten zijn extra gemotiveerd. Games Factory Online verwacht dat onderwijs- en zorginstellingen, bedrijven en de overheid de komende jaren steeds meer gebruik zullen maken van leergames voor educatieve en commerciële doeleinden. Games Factory Online levert op dit terrein maatwerk en produceert onder meer:

 • interactieve leergames op het terrein van management, ondernemersschap en bedrijfsstrategie;
 • interactieve leergames op het gebied van communicatie, taal en rekenen;
 • interactieve leergames om verplegend personeel en medici te trainen;
 • interactieve leergames voor psychiatrische therapie;
 • games voor marketing-, verkoop- en reclamedoeleinden;
 • entertainment games: familiespellen als Stratego Next Edition en Rummikub.

De portfolio van Games Factory Online bestaat uit de volgende producten:

Serious games:

 • Ondernemersspel
 • Climate Quest
 • Talenspel Nederlands
 • Talenspel Engels
 • Rekenspel
 • Wiskunde spel
 • Hotel Management Game
 • Projectmanagement spel
 • CMMi game
 • ITSM management game
 • Communication infrastructure management game

Entertainment:

 • Stratego® Next Edition voor de Nintendo DS;
 • Stratego® Online als Massive Multiplayer Online Game
 • Rummikub® voor de Nintendo DS
 • Rummikub® voor de i-Phone

Deze producties worden onder meer verzorgd door een dochtermaatschappij van Games Factory Online, Airglow Studios. 

Games Factory Online is gestart in 2007 en behaalde in dat jaar een winstgevende omzet van 700.000 euro. Over 2008 behaalde Games Factory Online een omzet van 900.000 euro en een winstmarge voor belasting van meer dan 10 procent. Voor 2009 staan diverse belangrijke introducties op stapel. Verwacht wordt dat de omzet in 2009 zal verdubbelen. Games Factory Online verwacht de sterke autonome groei te continueren en streeft naar een omzet van minimaal 4 miljoen in 2011 met een winstmarge voor belasting van 20 procent. Games Factory Online is schuldenvrij.  

Game Factory Online onderzoekt tevens de mogelijkheden om via acquisities te groeien om te kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van games, de marketing/sales en internationale expansie. In dat kader zou op termijn een beursgang kunnen worden overwogen.

Value8 NV en de aandeelhouders van Game Factory Online zijn overeengekomen dat – in geval Game Factory Online naar de beurs zou gaan – Value8 een belangrijke rol krijgt in de begeleiding en coördinatie. In dat geval krijgt Value8 een optie om nog eens 10 procent van de aandelen te verwerven tegen een nu reeds vastgesteld bedrag van 300.000 euro.  

Value8 NV koopt het belang van 10 procent in Games Factory Online voor 570.000 euro van World Wide Investments. Value8 NV financiert deze transactie door middel van de uitgifte van 57.000 aandelen Value8 NV. Na het realiseren van deze transactie zullen er 646.714 aandelen Value8 NV uitstaan.

Value8 NV is zeer enthousiast over de perspectieven van online educatieve en serious games en die van Games Factory Online in het bijzonder. Value8 zal Games Factory Online actief ondersteunen bij de uitbouw van de organisatie en vraagstukken met betrekking tot financiering van de verdere groei. Namens Value8 zal de heer De Vries lid worden van de Raad van Commissarissen van Game Factory Online, waarin voorts ook Willem Vermeend zitting zal nemen. Value8 verwacht dat Games Factory Online bij zal dragen aan een positieve ontwikkeling van de portefeuille van Value8.

De transactie zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond.