Value8 NV vergroot belang in Fornix tot 26,59 procent

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in Fornix BioSciences NV heeft vergroot tot 26,59 procent van de uitstaande aandelen. In het kader van art. 5:38 Wft heeft Value8 een melding gedaan bij AFM. De vorige melding (24,91 procent) dateert van 12 januari 2011.

Fornix is een beursgenoteerd bedrijf dat tot augustus 2010 actief was met allergie-producten (o.a. Oralgen. Sinds deze activiteit is afgestoten, wordt gefocust op de verkoop van de resterende activiteiten, de divisie Laprolan.Na de verkoop van Laprolan resteert een beursgenoteerde lege holding met een sterke kaspositie.