Value8 publiceert jaarverslag

In aanvulling op de persberichten van 14 en 24 maart jl. deelt Value8 mede dat het jaarverslag 2021, inclusief de jaarrekening, vandaag is gepubliceerd op de website www.value8.com. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde jaarcijfers.