Value8 schrijft in op SnowWorld emissie

Value8, 9,6 procent aandeelhouder in SnowWorld, maakt bekend te hebben ingeschreven op de aandelenemissie van SnowWorld die donderdag 13 februari 2014 sluit.

Value8 heeft aangegeven in te schrijven voor een bedrag van 960.000 euro, zijnde meer dan 10 procent van de verwachte opbrengst van de emissie zoals gemeld in het prospectus.

Value8 is enthousiast over SnowWorld, vanwege:
–    Het uitstekende management team
–    Het sterke verdienvermogen (8,5 miljoen bedrijfsresultaat, 2012/2013)
–    De groeimogelijkheden door overname bestaande parken en internationale expansie: Barcelona en Parijs

Value8 NV

In het kader van transparantie: Value8 is 9.6% aandeelhouder van SnowWorld en heeft als aandeelhouder Preferentiële Toewijzingsrechten toegewezen gekregen. Value8 is tevens adviseur van SnowWorld. Voor nadere informatie over de lopende emissie wordt verwezen naar het door AFM goedgekeurde prospectus op www.snowworld.com/prospectus.