Value8 vergroot belang in Ctac

De beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in het in Den Bosch gevestigde ICT bedrijf Ctac heeft vergroot. Begin april 2020 werd een belang van 10 procent gemeld. Thans wordt medegedeeld dat het belang is vergroot tot 15,7 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

Value8 is een actief investeerder in middelgrote ondernemingen. Dat betreft zowel private ondernemingen (MKB) als beursgenoteerde smallcaps. Binnen de portefeuille van Value8 ligt het accent op healthcare en technologie. Door deze sectorfocus heeft Value8 de impact van Covid-19 op haar portefeuille weten te beperken. De uitstekende balanspositie (solvabiliteit medio 2020: 94%) biedt Value8 de mogelijkheid om kansen te benutten en de portefeuille verder te versterken.

Ten aanzien van het aandelenkapitaal wordt medegedeeld dat het geplaatste kapitaal bestaat uit 10.685.292 gewone aandelen B en 875.600 preferente aandelen C. Daarvan waren medio 2020 955.405 gewone aandelen B en 464.560 preferente aandelen C ingekocht. Een deel van de ingekochte Preferente aandelen C is aangewend om investeringen te financieren. Thans bedraagt het aantal ingekochte preferente aandelen C 225.360.