Value8 vergroot belang in Source Group

Value8 deelt mede dat zij haar belang in Source Group heeft vergroot. Value8 houdt thans een belang van 48,5 procent ten opzichte van 35,2 procent op 24 juni 2013. Value8 is voorts houder van een converteerbare lening van 0,8 miljoen euro. De daaraan verbonden rechten bieden de mogelijkheid om het belang in Source Group uit te breiden tot boven 50 procent.

Source, dat actief is op de gebieden Matchmaking, Contracting en Brokerage, heeft op 15 november jl. ter gelegenheid van de Trading Update bekendgemaakt dat de omzet in de eerste negen maanden met 26 procent is gestegen. Op 23 december 2013 heeft Source meegedeeld een driejarig contract te hebben gesloten met ATOS Benelux.

Tenslotte deelt Value8 mede dat vandaag 24 december 2013 de laatste dag is dat de gewone aandelen Value8 NV ongesplitst zijn verhandeld. Vanaf vrijdag 27 december 2013 zullen de gewone aandelen in gesplitste vorm (1:4) worden verhandeld. De slotkoers van heden (33,00 euro) correspondeert met een koers van 8,25 euro na effectuering van de splitsing van de aandelen.