Value8: voortzetting groei in eerste 4 maanden

PERSBERICHT

Bussum, 19 mei 2014  

Value8 heeft in de eerste vier maanden van 2014 de groei voortgezet. In het eerste kwartaal zijn de volgende ontwikkelingen geweest:

•    Reverse listing gerealiseerd van Novisource (consultancy en interim professionals)
•    Afronding emissie SnowWorld, belang Value8 naar 13,9 procent
•    Eetgemak zet gezonde groei door
•    AmsterdamGold: omzetten op niveau Q4 2013, kosten verder verlaagd.
•    Belang in beursgenoteerde Euromedis (medische diposables) met winst verkocht
•    Verkoop onroerend goed van MTY en uitkering dividend (1,5 miljoen voor Value8)
•    Value8 Tech Group: verbeteringstraject, bekijken strategische opties Buhrs
•    Value8 op schema om ook in 2014 gezonde groei voort te zetten
•    Zeer gezonde financiële positie en pijplijn van interessante toevoegingen aan de groep

Beursgang Novisource: Value8 belang 21,5 procent

Novisource heeft op 13 februari 2014 – via een reverse listing – beursnotering verkregen. Novisource is actief op het gebied van consultancy en interim professionals. De jaaromzet bedraagt 25 miljoen euro. Voorts zijn in februari 10 oude aandelen samengevoegd tot 1 nieuw aandeel Novisource. In het  kader van de reverse listing heeft Value8 een aanvullende investering gedaan. Het belang in Novisource bedraagt thans 21,5 procent. Daarboven beschikt Value8 over een optie op 0,75  procent van de aandelen.

SnowWorld: belang vergroot in emissie

SnowWorld verkreeg notering aan NYSE Euronext Amsterdam op 10 december 2013. Op 19 februari 2014 werd de aandelenemissie afgerond. Value8 heeft daarbij gebruik gemaakt van haar preferentiële inschrijfrechten. Value8 is enthousiast over de groeimogelijkheden van SnowWorld, de expansie door overname van bestaande accommodaties en de nieuwbouwplannen in Barcelona en Parijs. Bovendien wordt de waardering van SnowWorld aantrekkelijk geacht. Op 19 februari 2014 heeft Value8 een belang van 13,9 procent gemeld. Daarnaast beschikt Value8 over een optie op 5 procent van de aandelen.

Eetgemak groeit door

Eetgemak wist ook in de eerste vier maanden van 2014 de groei voort te zetten. De tendens van outsourcing van zorgmaaltijden zet zich onverminderd voort. Eetgemak biedt aan zorginstellingen (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen) maatwerkoplossingen waarbij per patiënt of bewoner specifiek rekening wordt gehouden met dieet en persoonlijke wensen. Voorts levert Eetgemak bijvoorbeeld ook halal-maaltijden. Op 17 februari 2014 werd bekendgemaakt dat het belang in Eetgemak is verhoogd van 51% naar 54%.

Bevredigende start 2014 AmsterdamGold

Voor AmsterdamGold is de periode januari-april bevredigend verlopen. De omzetten van AmsterdamGold variëren per maand en zijn vooral afhankelijk van de fluctuaties in de edelmetaalprijzen. In de eerste vier maanden lag de omzet ongeveer op het niveau van Q4 2013. De kosten zijn verder verlaagd.

Belang Euromedis verkocht met aantrekkelijke koerswinst

Op 4 april 2014 heeft Value8 bekendgemaakt dat het belang in Euromedis is verkocht. Euromedis (omzet 76 miljoen euro) is een aan Euronext Parijs genoteerde Smallcap, actief op het gebied van medische disposables. Value8 heeft het belang verworven vanaf het derde kwartaal van 2011 waarbij de eerste aankopen zijn verricht op koersen rond 4 euro. De verkoopprijs voor het belang bedraagt 9,15 euro per aandeel.

Dividend MTY ontvangen

Op 13 maart 2014 is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTY Holdings akkoord gegaan met de verkoop van het overgrote deel van het onroerend goed van MTY aan Laroy Duvo. De dividenduitkering van 2,09 euro per aandeel hangt daarmee samen. Voor Value8, dat bijna 85 procent van de aandelen MTY houdt, bedraagt deze dividenduitkering ongeveer 1,5 miljoen euro.

Tech Group zet in op rendementsherstel

Bij de Value8 Tech Group worden maatregelen genomen om te komen tot rendementsherstel. Gegeven de stand van de economie ligt de uitdaging bij het verlagen van de kosten en het versterken van de commerciële slagkracht.  Bij Axess (platformliften) was de export in 2013 voor het eerst groter dan de binnenlandse afzet. In de komende jaren zal extra op de export worden ingezet. Bij Buhrs worden momenteel de strategische opties bekeken om – mogelijk in een groter verband – beter gebruik te maken van de know-how, merknaam en installed base.

Jubileumdividend voorgesteld aan AVA
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die op woensdag 11 juni a.s. zal plaatsvinden, wordt voorgesteld om over het boekjaar 2013 een dividend in contanten van 0,12 euro (20 procent hoger dan het dividend over 2012) per (gewoon) aandeel uit te keren. Voorts wordt voorgesteld om aan de houders van gewone aandelen – in het kader van het vijfjarig bestaan van Value8 – een jubileumdividend uit te keren. Dit jubileumdividend betreft een stockdividend van 5 procent in aandelen, ofwel 1 extra aandeel op 20 bestaande aandelen.

Financiële positie sterk

Per ultimo 2013 bedroeg de solvabiliteit op vennootschappelijke basis 80 procent. Mede door de verkoop van het belang in Euromedis en de dividenduitkering van MTY is de financiële positie verder verbeterd. Per medio mei 2014 wordt de kredietfaciliteit van Rabobank niet gebruikt en is – op vennootschappelijk niveau – sprake van een positieve netto kaspositie. Value8 streeft er naar de middelen in te zetten om de groei verder te versterken.

Mededeling aandelenkapitaal
Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 222.800 aandelen B van Value8 onder gelijktijdige uitgifte van 222.800 (niet genoteerde) aandelen A. Deze aandelen zullen onder meer (kunnen) worden aangewend voor de financiering van de groei van Value8. Na deze transactie zullen 4.400.000 genoteerde aandelen B uitstaan, alsmede 1.623.800 (niet genoteerde) aandelen A. Zowel aandelen A als aandelen B zijn gewone aandelen met dezelfde economische en juridische rechten. Tevens staan 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit.

Value8 op schema voor groei 2014
Gegeven de hierboven geschetste ontwikkelingen die in lijn liggen met de gang van zaken over het laatste kwartaal 2013 verwacht Value8 een voortzetting van de groei. Daarbij is de aandacht enerzijds gericht op het bevorderen van autonome groei en verbetering van de winstgevendheid van bestaande bedrijven en deelnemingen, en anderzijds op het realiseren van groei door het toevoegen van nieuwe bedrijven aan de groep. Voorts ziet Value8 een grotere vraag naar beursnoteringen, zowel nieuwe noteringen als reverse listings.