3L Capital doet bod op Exendis NV gestand

Dit is een gezamenlijk persbericht van Exendis N.V. en 3L Capital Holding BV (3L Capital). Het bericht bevat een openbare mededeling van 3L Capital ingevolge art. 16 lid 1 en art. 17 lid 1 van het Besluit Openbare Biedingen Wft. Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, noch geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika.

Wassenaar, 24 december 2008

Verwezen wordt de gezamenlijke persberichten van 3L Capital en Exendis van 2 oktober en 20 november 2008, betreffende het verplichte bod van 3L Capital op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Exendis N.V. (de “Aandelen”) tegen een biedprijs van EUR 0,38 in contanten per Aandeel (het “Bod”).

3l Capital kondigt hierbij aan dat zij haar Bod op Exendis N.V. gestand doet. Gedurende de aanmeldingstermijn, die op vrijdag 19 december 2008 om 18:00 uur is geëindigd, zijn 56.105 Aandelen onder het Bod aangemeld. De Aandelen die onder het Bod zijn aangemeld vertegenwoordigen 2,93 procent van het geplaatste en uitstaande kapitaal van Exendis en hebben een totale waarde van 21.320 euro. Inclusief de aangemelde aandelen komt het belang van 3L Capital uit op 62,28 procent van het kapitaal van Exendis N.V.

Betaling van de biedprijs van EUR 0,38 voor ieder Aandeel dat op juiste wijze is aangemeld en geleverd, zal naar verwachting op woensdag 31 december 2008 plaatsvinden. Er zal geen sprake zijn van een Na-aanmeldingstermijn conform artikel 17 lid 1 Bob Wft.

Exendis is voornemens om op korte termijn een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Aan de vergadering zal worden voorgesteld de naam van de vennootschap te wijzigen en een statutenwijziging door te voeren.

Contactinformatie:

Exendis N.V.
Postbus 2055
2240 CB Wassenaar
info@3lcapital.com
06-44329649