Aandeelhoudersbrief 27 december 2019

Hierbij doen wij u de Value8-aandeelhoudersbrief van december 2019 toekomen.

Aandeelhoudersbrief 27_december_2019