Aandeelhoudersvergadering 28 januari 2009

Value8 (officiële naam thans nog Exendis NV) deelt mede dat op 28 januari a.s. om 10.00 uur in Utrecht een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats zal vinden.

Op de agenda van deze vergadering staat onder meer een statutenwijziging. De voorgestelde wijzigingen betreffen onder meer een wijziging van de naam, een modernisering van de statuten, een versterking van de positie van de raad van commissarissen en een uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, waarmee de mogelijkheid wordt geschapen om toekomstige investeringen te financieren.

Tevens zal worden voorgesteld om een reverse split door te voeren, waarbij 8 oude aandelen recht geven op 1 nieuwe. Indien deze reverse split wordt uitgevoerd, zal het aandeel Value8 niet langer een pennystock zijn. Uitgaande van koersen van 60 tot 90 eurocent, zal de koers bij een reverse split tussen 4,80 en 7,20 euro kunnen noteren.

Voorgesteld wordt om in tweede instantie over te gaan tot verlaging (zonder terugbetaling) van de nominale waarde van de aandelen tot 1 eurocent. Doel hiervan is de flexibiliteit van de vennootschap te bevorderen. Tenslotte zal ook het investeringsbeleid aan de orde komen.