Aandelenkapitaal Value8 NV

Value8 deelt mede dat – in anticipatie op de heden aangekondigde voorgenomen transactie – een emissie heeft plaatsgevonden van 75.000 aandelen B. De opbrengst bedraagt 1,85 miljoen euro. Het aantal uitstaande gewone aandelen Value8 NV neemt toe van 1.155.000 tot 1.230.000, bestaande uit 874.031 verhandelbare aandelen B en 355.969 (niet verhandelbare) aandelen A. Tevens staan 100.350 cumulatief preferente aandelen C uit.

Value8 NV